Díky CzechTradu exportéři získají zakázky, na něž by sami nedosáhli

Informace „z první ruky“ od zahraničních pracovníků CzechTradu umožňují agentuře poskytovat tuzemským vývozcům jedinečný informační servis. Na stránkách tohoto magazínu vám budeme v každém vydání přinášet zajímavosti, doporučení a konkrétní příležitosti.Agentura CzechTrade disponuje unikátním systémem zpracování zahraničních poptávek, projektů, tendrů, nabídek zahraničních firem a dalších příležitostí, díky kterému nabízí výhradně českým firmám konkrétní obchodní příležitosti z celého světa.

Všechny poptávky a další exportní příležitosti jsou získávány přímo z trhů – především od pracovníků zahraničních kanceláří CzechTrade, zastupitelských úřadů ČR a od zahraničních firem. Poptávku mohou zahraniční firmy také zadat přímo prostřednictvím online formuláře Czech Business Partner Search na cizojazyčných webových stránkách agentury CzechTrade.

Kde najdete exportní příležitosti

Exportní příležitosti zveřejňujeme na portále pro podnikání a export BusinessInfo.cz v rubrice zahraniční obchod. Agentura CzechTrade jen v loňském roce publikovala 800 zahraničních poptávek, 30 investičních příležitostí, více než 1200 projektů a tendrů a téměř 90 nabídek spolupráce. Nejvíce poptávek registrujeme z Německa, Velké Británie, Mexika, Itálie a Iz­raele. Lukrativní příležitosti pro české firmy ovšem přicházejí i z dalších zemí, prakticky z celého světa. Nejvíce jsou poptávané výrobky z oboru strojírenství, potravinářství či elektrotechniky.

České firmy navíc mohou každý den dostávat tyto jedinečné informace do svého e-mailu prostřednictvím bezplatné služby CzechTrade denně. Na základě zvoleného filtru si nastaví podobu zasílaných informací tak, aby odpovídaly jejich výrobnímu nebo obchodnímu profilu a teritoriálnímu zaměření.

Tým specialistů v centrále CzechTradu také cíleně vyhledává české podniky, které vyhovují zadání jednotlivých poptávek. V rámci širší propagace konkrétních požadavků o nalezení dodavatele spolupracujeme i s oborovými periodiky, svazy, asociacemi a sdruženími. Výstupem je pak vzájemné propojení poptávajícího a jeho potenciálního českého dodavatele.

„Službu elektronického zasílání zahraničních poptávek využívám pravidelně,“ říká Pavel Malý, jednatel firmy Primato Trade, jeden příklad úspěšného propojení českých a zahraničních firem za všechny. „Nastavením filtrů prostřednictvím služby CzechTrade denně mi chodí aktuální poptávky přímo na e-mailovou adresu. A i díky navazující aktivitě a vstřícnosti lidí v CzechTradu se mi podařilo realizovat úspěšnou obchodní spolupráci se zahraničním odběratelem,“ popisuje výhody spolupráce s agenturou.

Sourcing Days umožňují jednat se zahraničními nákupčími

Z poptávek s vysokou přidanou hodnotou vznikají setkání zahraničních nákupčích, tzv. decision makerů v oblasti nákupu, s vybranými českými dodavateli. Tyto akce jsou nazývány Sourcing Days. Agentura CzechTrade v loňském roce tímto způsobem propojila 199 českých firem, které se účastnily celkem 484 jednání.

Na akce Sourcing Days pak často navazují osobní návštěvy zahraničních nákupčích ve vybraných výrobních provozech, během kterých mají možnost přesvědčit se o vysoké úrovni, schopnostech, konkrétní nabídce a mohou samozřejmě i vidět vlastní provoz tuzemských firem.

Německo, Peru a další

CzechTrade např. ve spolupráci se Spolkovým svazem nákupu, materiálového hospodářství a logistiky (BME) pravidelně organizuje česko-německou kooperační burzu Sourcing Days Tschechien. „Do Česka přivážíme nákupčí, kteří stojí o spolupráci s našimi firmami. Dodavatelé jsou předem vybráni nákupčími na základě profilů, což zvyšuje pravděpodobnost úspěchu,“ popisuje formát akce Adam Jareš, ředitel zahraničního zastoupení CzechTradu v Düsseldorfu.

Díky minulým ročníkům získala zákazníky například firma Škoda TVC, jedna z největších zakázkových obroben v ČR. „Na jedno místo se sjedou partneři, kteří chtějí něco konkrétního. Ostatními druhy akvizic prostřednictvím internetu nebo veletrhů oslovujete vždy nějaký okruh potenciálních zákazníků a nevíte, jestli mají zájem, nebo ne,“ uvádí Jiří Markvart, obchodní ředitel plzeňské Škody TVC.

Podobná akce se konala také s hlavním dodavatelem exkluzivních výrobků do největších řetězců peruánských lékáren InRetail Pharma. Sourcing Day pro firmu z Peru zajišťoval CzechTrade vůbec poprvé. Jak událost hodnotí jedna ze zúčastněných firem? „Sourcing Day s pe­ruánskou firmou Yglesias Loayza S.A.C. hodnotíme velice pozitivně, protože nám umožnil setkat se s partnery z nových teritorií v Praze a následně i u nás ve firmě. Tento způsob prezentace pro nás byl logisticky i finančně jednodušší než cestování do vzdáleného teritoria,“ uzavírá Vladimír Müller, majitel Dr. Müller Pharma.

Začátek roku 2019 je ve znamení Velké Británie. Nejprve se potkají české firmy s distributorem a prodejcem v oblasti stavebnictví firmou Travis Perkins Group a v únoru pak s nadnárodním výrobcem letadel Embraer.

Na německých Sourcing Days se jednalo o zakázkách za miliony

Německé ekonomice se aktuálně daří a je to vidět i na rekordním zájmu o účast na Sourcing Day Tschechien. V rámci loňského 8. ročníku Sourcing Days Tschechien ve Vědeckotechnickém parku v Plzni se během jednoho dne odehrálo více než 300 kooperačních jednání mezi českými výrobci a nákupčími z Německa. O zakázkách za miliony eur jednalo s 18 německými firmami
94 českých výrobců. Mezi německými firmami byli i zástupci globálních koncernů Miele, výrobce spotřebičů pro domácnost s celosvětovým obratem necelé čtyři miliardy eur, či CLAAS, evropského lídra na trhu zemědělské techniky.

Na velikosti firmy nezáleží

Sourcing Days jsou pro malé, střední i velké firmy. Vždy záleží jen na zaměření a specifikaci zahraniční firmy. V minulém roce se kromě jiných akcí podařilo realizovat i první Sourcing Day pro maďarský koncern Mol Group, kterému CzechTrade pomáhá naplnit dodavatelskou platformu pro nově vznikající projekty s rozpočtem pět miliard eur.

CzechTrade nehradí zahraničním firmám žádné náklady. Cílem agentury není sponzorovat cestu nákupčího do ČR, zahraniční firma musí sama převzít zodpovědnost za výstupy a podle toho k obchodní cestě přistupovat.

CzechTrade nabízí unikátní kontakty

CzechTrade má prostřednictvím svých zahraničních kanceláří k dispozici kontakty na nákupčí, k nimž by se jinak české firmy dostávaly jen obtížně.

Úkolem agentury je získat od zahraničního partnera detailní specifikaci toho, jak by měl vypadat jeho partner v České republice, a poté ho také vyhledat.

CzechTrade zaručuje odbornost a přehled o výrobním potenciálu českých firem. Všechny kontakty jsou oboustranně prověřené a samozřejmostí je pomoc agentury s přípravou jednání, asistence v jejich průběhu a následná komunikace s nákupčím.


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Petra Bulková, vedoucí oddělení Centra informačních služeb, CzechTrade
Rubrika časopisu na euro.cz

Doporučujeme