Díky daňovým odečtům na výzkum a vývoj ušetřily firmy 2,6 mld. Kč

V roce 2018 získaly soukromé podniky z veřejných zdrojů na svůj výzkum a vývoj 7,6 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se tato podpora zvýšila o více než jednu miliardu. Nepřímá veřejná podpora prostřednictvím daňovým odpočtům se na této částce podílela jednou třetinou.

„Výdaje na výzkum a vývoj v České republice v roce 2018 činily 103 miliard korun. Největší část směřovala do podnikového výzkumu a vývoje, a to 61 miliard. 92 % z této částky si soukromé firmy financovaly z vlastních či jiných soukromých zdrojů, zbytek, 5 miliard, připadl na přímou podporu ze zdrojů veřejných,“ komentuje aktuální výsledky Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Větší část z veřejného financování šla na vrub přímých dotací ze státního rozpočtu ČR. V roce 2018 takto firmy získaly 3,5 mld. Kč, tj. o 0,5 mld. Kč více než v roce předchozím. Ze zdrojů EU pak pocházelo 1,5 mld. Kč. Díky uplatněným a uznaných daňovým odpočtům na své výzkumné a vývojové projekty ušetřily dodatečných 2,6 mld. Kč. Tato částka se v posledních čtyřech letech výrazně nemění.

V období let 2005 až 2015 počet soukromých podniků, které pro své výzkumné a vývojové činnosti využily daňovou podporu, rostl průměrným ročním tempem ve výši 11 %. Pokud v roce 2005 využilo odečet těchto výdajů 454 podniků, o deset let později to bylo téměř třikrát tolik. V následujících letech pozorujeme pokles počtu firem, které využívají toto daňové zvýhodnění. „V roce 2018 uplatnilo daňový odečet na výzkum a vývoj 1 037 podniků, což bylo téměř o sto podniků méně než v roce předchozím. Celkově využilo v letech 2008 až 2018 tuto daňovou podporu aspoň jednou téměř tři tisíce různých soukromých firem,“ říká Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti.

tateyama / Shutterstock.com

V roce 2017 mohly podniky ve 21 zemích EU využít některou z možností daňové podpory výzkumu a vývoje. Nejvyšší podíl této nepřímé veřejné podpory na financování výdajů na výzkum a vývoj vynaložených v soukromých firmách je ve Francii. V roce 2017 byl pětinový. Za Francií následovala Itálie a Velká Británie s 19 %. V případě České republiky se tato daňová podpora podílela 5 % na celkových podnikových výdajích na výzkum a vývoj.

Ve vztahu k HDP byl nejvyšší podíl zaznamenán v Belgii (0,30 %). Vysoký byl také ve výše zmíněné Francii (0,28 %) a Velké Británii (0,21 %), s odstupem pak následovalo Nizozemsko a sousední Rakousko. Ve všech těchto zemích je daňová podpora pro podniky výrazně vyšší, než jsou dotace na výzkum a vývoj získané přímo ze státního rozpočtu. Česká republika se s podílem 0,05 % na našem HDP ocitla na úrovni Maďarska a Španělska.

Více informací naleznete v publikaci Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje – 2018.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme