Díky spolupráci s VŠCHT uvede ORLEN Unipetrol na trh nový produkt

Příští rok se český ORLEN Unipetrol zařadí po bok světových gigantů jako Shell nebo ExonMobile. Stane se jedním z pěti evropských producentů dicyklopentadienu, klíčové suroviny například pro výrobu pryskyřic.

Z nich se vyrábí tiskové barvy, listy vrtulí větrných elektráren, části lodí a aut či optické komponenty. Uplatnění najde i ve farmacii a elektrotechnice. Poptávka po něm rychle roste po celém světě.

V Evropě ovšem dostatečné výrobní kapacity chybí. Nová jednotka, kterou ORLEN Unipetrol staví v Litvínově za 831 milionů korun, zvedne dosavadní evropskou produkci o čtvrtinu. Dicyklopentadien (DCPD) sice vzniká jako vedlejší produkt při výrobě etylénu, ovšem nejprve bylo třeba vymyslet způsob, jak DCPD z proudu směsi různých uhlovodíků získat v dostatečné čistotě. V Litvínově se už o výrobu DCPD neúspěšně pokoušeli na konci 90. let minulého století.

„V roce 2002 jsme dostali za úkol vyvinout jinou technologii izolace dicyklopentadienu. Zkonstruovali jsme pilotní jednotku a přibližně šest let jsme testovali různé varianty technologie tak, aby kvalita produktu vyhovovala požadavkům koncových spotřebitelů,“ vzpomíná Tomáš Herink, který dnes v ORLEN Unipetrol působí jako člen představenstva zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj. Na výzkumu úzce spolupracoval také s profesorem Josefem Paškem a Jiřím Krupkou z Vysoké školy chemickotechnologické v Praze.

Patent na odstranění žluté barvy

Během vývoje si experti museli poradit například i s nežádoucími aromatickými uhlovodíky, které zhoršovaly kvalitu DCPD. Zdroj jednoho z těchto uhlovodíků, který je při destilaci od DCPD těžko oddělitelný, se výzkumnému týmu nedařilo dlouho objevit. „Detailním testováním jsme zjistili, že pochází ze zástřiku proplachového oleje do kompresorů, který slouží ke smývání případných úsad polymerů z oběžných kol,“ vysvětluje Herink.

Pak už jen stačilo použít jako proplachový olej jinou vhodnou látku, která plní tutéž funkci a zároveň ji lze snadno separovat. Jako problém pro některé koncové aplikace DCPD se ukázala také jeho žlutá barva. Ta vadí třeba v polymerech pro optiku, které musí být čiré. Tady přišli na řadu vědci z VŠCHT. Díky společné detailní analýze vyrobeného DCPD bylo možné rozklíčovat zdroj žluté barvy a navrhnout způsob, jak žluté látky z finálního produktu odstranit. Na tuto klíčovou část technologie mají s výzkumníky z ORLEN Unipetrolu společný patent.

Výroba začně za rok

Litvínovská chemička uvede výrobní jednotku do provozu na konci roku „Budeme vyrábět DCPD v čistotě od 80 do 95 procent. Ovšem i příměsi, které v něm zůstanou, zlepšují vlastnosti výsledných pryskyřic, což budoucím zákazníkům vyhovuje,“ říká Herink. Celý výzkum a vývoj technologie na výrobu DCPD financoval ORLEN Unipetrol sám, podobně jako další své projekty aplikovaného průmyslového výzkumu.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (3Q/2021)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Chemický průmysl | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme