Díky zárukám COVID Plus nemusela porcelánka Thun 1794 propustit jediného člověka

Společnost Thun 1794 a.s. je největším producentem porcelánu v Česku. Covid 19 ale zasadil jinak zdravé firmě nečekaně tvrdou ránu. Hrozilo dokonce, že se výroba po více než dvou set letech zastaví.

Kávové šálky a jídelní talíře, které máme všichni doma, čajové sety pro vrcholné schůzky zahraničních diplomatů, ale třeba i půlmetrové podnosy k servírování specialit. Porcelán, který se v Nové Roli na Karlovarsku vyrábí, používají lidé v desítkách zemí světa.

Porcelánové nádobí | Thun 1794

Firma se ovšem prostřednictvím své financují banky přihlásila v EGAPu o záruku COVID Plus. Porcelánka se tak stala vůbec prvním klientem tohoto garančního produktu určeného velkým firmám zasaženým pandemií.

A takto hraniční situaci prožíval finanční ředitel Thun 1794 Jiří Lauermann.

Aktuálně jsme největším českým výrobcem porcelánového zboží a zaměstnáváme zhruba 600 zaměstnanců. Roční obrat se pohybuje mezi 450–550 miliony korun a vyvážíme zboží do všech koutů světa. Počet zemí, kde lze porcelán se značkou Thun zakoupit, je mezi 60 až 70. Teritoriální rozčlenění vývozu je zhruba 40 % do zemí EU, dalších 30 % vyvážíme do států na území bývalého Sovětského svazu a zbývajících 20 % končí v dalších oblastech od JV Asie po americký kontinent.

Do české obchodní sítě se moc našeho porcelánu nedostává. Máme několik smluvních prodejen, zejména v Praze, ale sami maloobchodní prodej neprovozujeme. V poslední době jsme byli hodně vidět v zákaznických akcích některých tuzemských obchodních řetězců. Poměrně významným progresem prochází vlastní internetový obchod.

Export je pro vás tedy klíčový…

Ano. To bez pochyby.

Hledíme teď společně na celou řadu talířů a hrnečků nejrůznějších tvarů a barev. O jaké vaše produkty je teď ve světě největší zájem?

V zásadě se poptávka odvíjí podle teritoria, do kterého dodáváme. Vkus lidí ve světě se liší. Ve východních teritoriích stále vítězí bohatě zdobený porcelán klasických tvarů, který je tam považován za prestižní záležitost, zatímco v západních civilizacích jde spíš o funkčnost a moderní design.

Zakázky dodávané do oblasti Blízkého východu nebo severní Afriky (Egypt) stále preferují tradiční dekoraci s akcentem „čím víc zlata, tím líp“. Zatímco USA, Kanada a západní státy upřednostňují moderní tvar, střídmou dekoraci a použitelnost v mikrovlnných troubách a myčkách nádobí. V našem portfoliu jsou proto jak tvary moderní, tak i tvary klasického střihu.

Čajový set Christine | Thun 1794

Nejvíce poptávanou klasikou je tvar Bernadotte, ten se prakticky nezměnil od 19. století. Zájemcům o moderní porcelán vycházíme vstříc tím, že v průměru každé dva roky vyvineme úplně nový tvar, což je v našem pojetí ucelená sestava porcelánových výrobků v jednotném designu. Naposledy byly ve spolupráci s výtvarnicí Lenkou Sárovou-Malískou vyvinuty tvary LEA a MOSAIC. Tvar LEA uspěl ve výběrovém řízením pro vánoční akci společnost Lidl. Moderní design zajišťuje atraktivní vzhled porcelánových setů i v čistě bílém nebo střídmě dekorovaném provedení. Současná generace našich zákazníků preferuje spíše jednoduchost, praktičnost a čisté linie.

Nejmenšími produkty, které dodáváme jako součást kávových souprav zejména do luxusních restaurací, jsou individuální mlékovky o objemu 50 ml. Naopak největšími kusy jsou talíře na tradiční pokrm bešbarmak dodávané střídmě na trh do zemí střední Asie. Mají v průměru skoro 50 centimetrů a váží čtyři kilogramy.

Jak se na českém sklářství podepsala pandemie?

Kolik kusů ročně opustí výrobní linku?

V kusech to je ročně 13 až 14 milionů výrobků. V hmotnostních jednotkách to je mezi 3,5 a 4,5 tisíci tunami. To je pro vaši představu asi 250 kamionů porcelánu seřazených za sebou… Je to hodně.

Co pro takovou výrobu znamenala pandemie?

Byla to pro všechny naprosto neznámá situace. Když se na toto období dívám zpětně, tak kroky, které byly učiněny v reakci na nástup covidu, byly primárně motivovány potřebou zachovat existenci firmy a uchránit pracovní místa pro zaměstnance. I přes počáteční potíže se banky a vláda dokázaly shodnout na možnostech a formách podpory, která by podnikatelským subjektům pomohla přežít období ochromení ekonomiky vyvolané epidemií. Bylo to vše řešeno velice účinně a nepochybně s maximálním možným úsilím.

Shodou okolností jsme v té době uzavřeli poměrně velký kontrakt s italským obchodním řetězcem Conad. To je společnost, která má druhou největší síť prodejen a provozoven služeb po celém Apeninském poloostrově. To samozřejmě představuje obrovské množství zákazníků. Firma každoročně vydává v rámci vlastní promoční akce katalog motivačních dárků pro své zákazníky. Pro zajímavost tento katalog měl v dotčeném vydání přes 300 stran a my získali kontrakt za 100 milionů korun na nabídku porcelánových výrobků prezentovanou na třech stranách tohoto katalogu. Měli jsme zboží začít dodávat v únoru 2020 a právě v tu dobu propukla v Itálii epidemie covidu v plné síle a v důsledku vládních opatření se tam všechno zavřelo, takže ta spolupráce byla ze strany odběratele přerušena.

Porcelánové nádobí | Thun 1794

Další postup pandemie způsobil značný pokles obchodování a proticovidová opatření vlád jednotlivých států de facto ochromila trhy po celém světě. Odběratelé ze všech koutů světa nám psali, že ruší již objednané zakázky, a tahle stomilionová byla jediná, která nám tehdy zbyla. Nechtěli jsme zavřít výrobu a chtěli jsme si udržet zaměstnance, takže jsme pracovali na této velké zakázce. Přitom jsme nic nemohli vyvézt, úplně se zastavily finanční toky.

Po nějaké době přišly první reakce i ze státní sféry ve formě odkladu plateb odvodů zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Majitel společnosti zajišťoval z vlastních zdrojů peníze, abychom mohli vyplatit mzdy zaměstnancům. Domlouvali jsme s dodavateli surovin odklady plateb atd. Zaměstnance jsme po celou tuto kritickou dobu udrželi v práci.

Začátkem měsíce května se začaly rýsovat první možnosti poskytnutí státem organizované finanční podpory velkým podnikům, které se posléze zkonkretizovaly v programu COVID Plus úvěrem zajištěným zárukou od vaší pojišťovny.

Jak vypadá mistrovská židle? Přečtěte si o nábytkářské značce Master and Master

Myslíte, že přišla zpráva o tom, že EGAP přijímá žádosti bank o záruky COVID Plus pro jejich klienty?

Přesně tak. A protože to pro nás byla v té době jediná šance, jak firmu finančně udržet, vynaložili jsme ve spolupráci s naší financující bankou veškeré úsilí, abychom byli do programu zařazeni. Až posléze jsme se zpětně dozvěděli, že jsme byli mezi prvními, kdo získal záruku a tuto smlouvu podepsal. A to bylo dne 9. 7. 2020, tedy zhruba tři měsíce po začátku této krize.

Ano, byli jste dokonce úplně první.

Dostali jsme tehdy úvěr 25 milionů korun, což pro nás bylo bez nadsázky záchranou v hodině dvanácté. Navíc na jarním veletrhu porcelánového a sklářského zboží ve Frankfurtu došlo k prvním obchodním kontaktům a jednáním o možnosti dodávek pro obchodní řetězec Lidl ČR. V tu dobu, kdy jsme podepisovali úvěr se zárukou COVID Plus, jsme podepsali také významný kontrakt na dodávku zakázky pro předvánoční období do Lidlu.

Od té doby se situace začala zlepšovat. Lidé, kteří byli v důsledku opatření zavření doma, začali nakupovat spotřební zboží. Od září 2020 se nacházíme v situaci, kdy poptávka převyšuje nabídku a my nemáme ani dostatek kapacit, abychom všem vyhověli v požadovaných termínech. Poptávka vzrostla mimo jiné i v důsledku odklonu od dovozů z Číny, která ztratila konkurenceschopnost vlivem skokového zvýšení nákladů na přepravu zboží. Podobnou zkušenost nám prezentovali například i naši dodavatelé technologií ze západní Evropy, kde aktuální poptávka významně preferuje místní producenty před čím dál komplikovanějším interkontinentálním dovozem.

Porcelánové nádobí | Thun 1794

Můžeme konstatovat, že v důsledku covidové epidemie jsme se ocitli opravdu na hraně samotného bytí. Díky záruce EGAPu se vykrylo hluché místo až do září, kdy se začínala expedovat vánoční zakázka pro Lidl. Když jsme se dostali do stabilního výrobního rytmu, tak jsme byli schopni odeslat i první mimořádnou splátku úvěru ve výši 8 milionů korun.

Je otázka, jestli bychom tu kritickou dobu ekonomicky přežili nebýt záruky EGAPu a ochoty naší financující banky úvěr poskytnout. Každé, byť i jen krátkodobé přerušení výroby, je pro firmu našeho zaměření obrovským nebezpečím. Naše technologie je taková, že jakmile ji zastavíte, zaměstnanci se rozběhnou za jinou pracovní příležitostí a obnovení keramické výroby je záležitostí nesmírně nákladnou a trvá to poměrně dlouho.

Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Je skvělé, že takový příběh končí happy endem. Alespoň doposud. Když jsme před pár dny plánovali dnešní rozhovor, nikdo netušil, že Ruská vojska napadnou Ukrajinu. Jak moc konflikt promluví do vašeho podnikání? (rozhovor byl realizován 2. března, pozn. aut.)

Z ekonomického hlediska je to pro nás nová pohroma, která možná bude mít daleko horší dopady než celá covidová epidemie. To nyní pomíjím tu lidskou stránku, že i my jsme v době před konfliktem zaměstnávali ukrajinské občany, jak přes personální agenturu, tak i na stálý zaměstnanecký poměr. Na tyto lidi to má samozřejmě obrovský dopad.

Pro firmu to přináší mnoho těžko předvídatelných okolností. Co se týká nákladů, obrovsky to mává s cenami na burzách – jak energetickými, tak surovinovými. Spotřebováváme například preparáty z drahých kovů, velké množství obalového materiálu, výroba je energeticky náročná spotřebou elektřiny a plynu.

To, čeho jsme se báli po prvních důsledcích Green Dealu minulý rok, hrotí ten konflikt z hlediska růstu nákladů do dalšího mnohem vyššího levelu. Zákonitě dojde i k podstatnému omezení odbytových možností, protože zmíněných 30 % naší produkce je obchodováno na trhu zasaženém válečným konfliktem. Bude to pro nás docela velký ekonomický problém a je třeba si uvědomit, že když nám vypadne třetina trhu, tak je to třetina výroby. A je otázkou, zda tento výpadek dokážeme vykrýt poptávkou z jiných teritorií. Je to pro nás dost nepřehledná situace a myslím, že těch dopadů bude postupně přibývat, pokud nedojde k rychlému ukončení konfliktu. Čím déle se válka na Ukrajině povede, tím budou dopady nejen na naši firmu horší.

Převzato z Magazínu ze světa exportu (27/2022). Autoři: Jan Černý, tiskový mluvčí EGAP, Jana Bártová, speialista vnější komunikace EGAP

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme