Diskuse s hejtmanem a Paktem zaměstnanosti se na Tachovsku zúčastnila dvacítka tamních firem

Se členy „TEO“ – Sdružení pro rozvoj technického vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov jednal v úterý 19. září 2023 hejtman Rudolf Špoták společně se zástupci Paktu zaměstnanosti PK a odboru školství, mládeže a sportu KÚPK.

Diskuse na aktuální témata související s potřebami zaměstnavatelů, odborným vzděláváním a digitalizací se konala ve Střední průmyslové škole Tachov, Světce.

„TEO“ – Sdružení pro rozvoj technického vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov | Plzeňský kraj

„Firmy sdružené v TEO s touto střední školou dlouhodobě spolupracují v poskytování odborné praxe a odborného výcviku pro žáky školy. Pořádají tematické odborné stáže pro žáky i vyučující školy ve svých českých i zahraničních provozech. Odborníci z praxe se podílejí na vytvoření profilu žáka školy a zaměření oborů. Jsou členy zkušebních komisí při závěrečných zkouškách,“ říká předsedkyně sdružení TEO Jindřiška Řehořovská s tím, že zaměstnavatelé oceňují zájem i aktivitu žáků a podporují jejich talent.

Za téměř dvacetiletou existenci podpořilo sdružení školu finančně třemi miliony korun, tj. všemi příspěvky, které vybralo v rámci členství firem v TEO. „Všechny vybrané prostředky nejdou na režii sdružení, ale jdou výhradně do školy,“ zdůraznila J. Řehořová.

Škola má statut Místního centra celoživotního učení. Aktuálně na Tachovsku firmy podporují motivaci pro volbu technického povolání i u žáků základních škol v místě působení firem. Žáci SPŠ mohou získat stipendium TEO. Od roku 2010 bylo vyplaceno téměř 300 tisíc korun za výborný prospěch v průběhu studia a vyznamenání při ukončování studia. Podporována je zejména výuka jazyků, matematika i technické vybavení školy.

„Úzké spojení firem se školou tak, jako je tomu ve vašem případě, je příkladem pro všechny a mělo by to takto fungovat všude. Myslím, že vaše práce zaslouží velký obdiv,“ ocenil činnost sdružení tachovských zaměstnavatelů sdružených v TEO hejtman Rudolf Špoták.

Plzeňský kraj

Možnost pracovat ve firmě již v průběhu studia navíc výrazně zvyšuje šanci na získání stálého pracovního místa. Firma zase získá přehled o schopnostech potencionálního kvalifikovaného pracovníka.

„Úzká spolupráce se zaměstnavateli umožňuje škole pružně reagovat na potřeby trhu práce. V minulosti tak vznikly obory zaměřené na programování a obsluhu CNC strojů, a v minulém roce nové obory zaměřené na automatizaci a robotiku. Další spolupráce probíhá v projektech, ve kterých jsou vytvářeny vzdělávací programy pro další vzdělávání zaměstnanců,“ zdůraznil Marcel Gondorčín, konzultant RRA PK odpovědný za přípravu a řízení projektů rozvoje lidského kapitálu.

Od února příštího roku se podle informací předsedkyně TEO Jindřišky Řehořovské z iniciativy sdružení otevře v Tachově také dětská technická univerzita, aby se více podnítil zájem o technické obory. A počítáno je dle sdělení Jaroslavy Havlíčkové, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu od září nového školního roku na Střední průmyslové škole Tachov, Světce, i s otevřením Technického lycea.

V současné době TEO sdružuje významné zaměstnavatele Tachovska, Stříbrska a Borska – Formy Tachov, s.r.o., BHS Corrugated, Fertigungs, Montage, s.r.o.,Tachov, Kermi s.r.o., Stříbro, Rotarex Praha, spol.s.r.o., Tachov, Grammer CZ, s.r.o., závod Tachov, INOTECH ČR, spol.s r.o., Oldřichov 73, Tachov, Technické pružiny Scherdel s.r.o., Vysočany, FLEA s.r.o., Ketnet s.r.o., Tachov, Panasonic Industrial Devices Czech s r.o., Planá, RSF Elektronik spol. s r.o., Stříbro, NOVASPORT spol. s r.o., Vítkov 107, Tachov, a KDK Automotive Czech s r.o., Vítkov 108, Tachov, Pressol Tschechien s.r.o, Tachov, Vítkov 122, Polytec Compozites Bohemia s.r.o. Chodová Planá a Grammer Service Center s.r.o., Planá.

Redakčně upravená tisková zpráva Plzeňského kraje

• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme