Dle OECD vzroste export z Latinské Ameriky do roku 2028 o 25%

Dle zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vývoz potravin ze zemí regionu Latinské Ameriky v průběhu příštích let poroste. Dodaly však, že i přes tento růst se region potýká s řadou vnitřních problémů, kdy si mnoho domácností nemůže dovolit potraviny, které potřebují. Dále také stojí za zmínku výzvy v oblasti přírodních zdrojů, udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. 
Aktuální příznivé ceny drůbeže způsobí, že obyvatelstvo Latinské Ameriky zvýší svou spotřebu těchto produktů v příštím desetiletí o 15 %. OECD a FAO doporučili zaměřit se na implementaci takových opatření, která podpoří malé a střední zemědělce. Snahou by mělo být zvýšení produkce ovoce a zeleniny, stejně jako i konzumace těchto produktů u místního obyvatelstva.


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 08.07.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme