Dle registrů splácejí výrazně mladí podnikatelé hůře než ti zkušení, a nejhorší platební morálku mají živnostníci v Moravskoslezském kraji

Koncem ledna mělo v Česku úvěr u bank a dalších finančních institucí sdružených v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací téměř 143 tisíc podnikatelů. Objem jejich dluhu dosahoval 116,2 miliardy korun.

Necelých 7 tisíc podnikatelů své úvěry splácet nezvládalo, přičemž celková výše nespláceného dluhu dosahovala 2,1 miliardy korun. Své dluhy nesplácelo necelých 5 % živnostníků, zatímco podíl nespláceného dluhu dosahoval 1,8 %.

Ilustrační fotografie

Ne všechny skupiny živnostníků přitom splácely stejně dobře. „Největší rozdíly mezi platební morálkou dlouhodobě vidíme mezi mladými a zkušenými podnikateli. Jde o širší jev, který pozorujeme i u platební morálky spotřebitelů, i když zde není tak výrazný. Zatímco mladí spotřebitelé splácejí své dluhy dvakrát hůře než lidé ve věku od 45 do 54 let, mladí podnikatelé nesplácejí oproti starším podnikatelům své úvěry až třikrát častěji,“ říká Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací.

Mezi podnikateli ve věku 45 až 54 let je pouze 3,6 % lidí, kteří řádně nesplácejí, zatímco u podnikatelů do 24 let dosahuje podíl nesplácejících téměř 13 %. Podobné rozdíly jsou i u podílu nesplácené částky vůči celkovému dluhu. Podnikatelé ve věku mezi 35 a 54 lety nesplácejí pouze 1,4 % svých dluhů, zatímco u podnikatelů do 25 let to je 5 %.

Ilustrační fotografie

Nejlépe splácejí podnikatelé ve středních Čechách, nejhůře v Moravskoslezském kraji

Schopnost splácet se liší i regionálně, i když rozdíly zde nejsou tak velké. Například u podnikatelů v Moravskoslezském kraji dlouhodobě existuje téměř o polovinu větší pravděpodobnost, že nebudou schopni splácet své úvěry než u podnikatelů ve Středočeském kraji, ve kterém koncem ledna nesplácelo své úvěry pouze 4,1 % podnikatelů, zatímco v Moravskoslezském kraji jejich podíl dosáhl 5,9 %. Vysoký podíl byl také v Olomouckém a Ústeckém kraji, kde šlo o 5,4 % podnikatelů.

„Ještě větší rozdíly jsou u podílu nespláceného dluhu. Průměr za celou republiku činil 1,8 %. Zatímco na Vysočině podnikatelé nespláceli pouze 1,1 % svých dluhů a v Jihočeském kraji 1,3 %, tak v Moravskoslezském a Olomouckém kraji šlo o podíl nespláceného dluhu ve výši 2,6 %“ vysvětluje Lenka Novotná, výkonná ředitelka Bankovního registru klientských informací.

Redakčně upravená tisková zpráva Czech Banking Credit Bureau

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme