Dlouhodobá nezaměstnanost ve Švédsku poprvé za 16 měsíců vzrostla

Nezaměstnanost ve Švédsku vzrostla na 7,1 % ročně.

Celkově 148 000 lidí v zemi nemělo zaměstnání po dobu nejméně půl roku do konce října tohoto roku, podle posledním dat ze švédského úřadu práce (Arbetsförmedlingen). To představuje nárůst o 2000 lidí ve srovnání s rok starými čísly, dlouhodobá nezaměstnanost tak poprvé vzrostla od léta roku 2018. Počet lidí bez zaměstnání vzrostl o 17 000 tento rok a dosáhl hodnoty 358 000, což odpovídá navýšení míře nezaměstnanosti na 7,1 % a jedná se o zvýšení o 0,2 % v meziročním srovnání.
Ve srovnání s čtyřmi po sobě jdoucími měsíci v roce 2018 rostla míra nezaměstnanosti v tom samém období rychleji.  „Ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti je třeba přijmout kombinaci různých opatření. Částečně je to otázka vzdělávání dospělých, ale také o různých podporách zaměstnanosti,“ oznámila analytička švédského úřadu práce Annika Sundénová. Skupinou, kterou s největší pravděpodobností postihne růst nezaměstnanosti, jsou narození mimo Evropu, dále ti bez středoškolského vzdělání a lidé ve věku nad 55 let podle zveřejněné zprávy.
Vyšší míra nezaměstnanosti ve Švédsku je příležitostí pro české firmy, které chtějí expandovat do Švédska a měly by poptávku po místní pracovní síle. Kancelář CzechTrade ve Skandinávii se sídlem ve Stockholmu je připravena individuálně pomoci při řešení vstupu firem na Skandinávský trh.

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Stockholm.
S využitím zdroje: The Local.se

• Teritorium: Švédsko

Doporučujeme