Do finále 3. ročníku soutěže Cena podnikavosti studenta VUT se probojovalo 10 nejlepších nápadů

S rozjezdem vlastního podnikání pomáhá studentům VUT projekt Pojď podnikat!, který ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem (JIC) předává studentům nejen know-how a cennou zpětnou vazbu.

Napomáhá i rozvoji jejich podnikání v rámci soutěže Cena podnikavosti studenta VUT, kdy se mezi vybrané projekty rozděluje až 1 milion korun. Druhého kola soutěže Cena podnikavosti studenta VUT, které úspěšně proběhlo začátkem října, se zúčastnilo 18 projektů z celkem 43 přihlášených.

Soutěž Cena podnikavosti studenta VUT | David Maroši

Soutěžící studenti nebo studentské týmy museli u svých projektů prokázat nejen znalost potřeb zákazníka a trhu, ale také inovativnost, udržitelnost a podnikatelský potenciál projektu. Důležitou součástí byla také schopnost studentů srozumitelně nápad prezentovat, definovat klíčové role a další kroky v rozvoji projektu.

Prorektor Pěnčík, jako garant soutěže, poukázal na skutečnost, že studenti VUT napříč fakultami mají o podnikání opravdu velký zájem. Svědčí o tom nejen hojná účast na celouniverzitním předmětu Rozvoj a realizace podnikatelského nápadu, který FP VUT připravuje společně s JIC, ale především vzrůstající kvalita, promyšlenost a propracovanost projektů, se kterými se studenti do soutěže Cena podnikavosti studenta VUT hlásí.

„Celková úroveň představených podnikatelských záměrů byla velice dobrá. Od vzdělávání v oblasti robotiky až po designové interiérové doplňky či kosmetiku. U většiny z projektů si dokážu představit, že budou mít komerční úspěch, když se jim budou autoři naplno věnovat. Jsem přesvědčen, že o řadě firem ještě uslyšíme. Líbila si mi i spolupráce studentů mezi obory či dokonce univerzitami. Největší posun oproti minulosti vidím v důrazu na budování značky a příběhu za samotnými produkty,“ říká konzultant VUT Michal Hrabí, který výrazně, jako člen hodnotící komise, přispěl do soutěže svými bohatými zkušenostmi v oblasti podnikání.

Soutěž Cena podnikavosti studenta VUT | David Maroši

Na základě doporučení hodnotící komise, složené ze zástupců VUT a JIC, rozhodl rektor VUT, doc. Janíček, jako vyhlašovatel soutěže, poslat do třetího kola soutěže Cena podnikavosti studenta VUT, a finančně podpořit částkou 40 tisíc korun, 10 následujících projektů:

  • Autorské panenky – projekt má za cíl vybudovat vlastní značku BJD (ball-jointed doll) panenek, které ke svému pohybu využívají kloubový aparát.
  • Úprava lesního stroje – neustálý boj s kůrovcem v našich lesích dal podnět ke vzniku projektu, jehož cílem je funkční rozšíření harvestoru, které zamezí dalšímu množení kůrovce na vytěžené dřevní hmotě.
  • Discover LVA – stejnojmenná mobilní aplikace uživatelům zpříjemní cestování po jižní Moravě s funkcí předplacené karty.
  • Wikarska – sen o vlastní kosmetické značce s vědecky podloženou účinností vedl k projektu přírodní kosmetiky Wikarska, který inspiruje k péči nejen o tělo, ale i o přírodu.
  • Venna.studio – cílem Venna.studio je rozšířit působení na evropském trhu v oblasti vlastní designové tvorby oděvů s ohledem na specifické potřeby těla každého zákazníka.
  • Podvodní dron ARGO – celouniverzitní projekt, jehož tým tvoří zástupci napříč fakultami VUT, si klade za úkol vymyslet, zkonstruovat a otestovat podvodní dron, který nejen prozkoumá zaplavené oblasti, ale umožní měření a odběr vzorků, zmapovaní dané oblasti a mnoho dalších potřebných funkcí.
  • Job portal Turnin – portál Job portal Turnin pomůže českým a mezinárodním studentům při hledání praktické stáže.
  • R1-Shadow – cílem projektu je rychlá a intuitivní korekce limitů současné CT technologie, což umožňuje speciálně navržený držák vzorků R1 Shadow.
  • OMG Robotics – projekt OMG Robotics ví, že kdo si hraje, nezlobí, a proto hravou formou zábavy rozšiřuje výuku IT na základních a středních školách.
  • Designové betonové dekorace – cílem projektu je nejen tvorba betonových a sklobetonových výrobků, ale především využívání vlastností betonu a hledání jeho nových možností.

Vyhodnocení soutěže Cena podnikavosti studenta VUT se uskuteční na jaře 2023.

Redakčně upravená tisková zpráva VUT v Brně

Doporučujeme