Do kosmického inkubátoru ESA BIC Prague vstupují tři startupy

Pražský kosmický inkubátor ESA BIC Prague přivítal tři nové startupy. Tvoří ji výrobci elektromotorů Turncircles, vývojáři simulací EigenSpace a výzkumníci space technologií Needronix. Startupy získají finanční podporu 50 tisíc eur a technický i byznysový mentoring.

Turncircles vyrábí ultralehké elektromotory, které prodlužují délku letu dronů

Podnikatelský inkubátor Evropské kosmické agentury v Praze (ESA BIC Prague) který v České republice spravuje agentura CzechInvest, bere pod svá křídla tři nové startupy. Inkubovat se budou mladí podnikatelé vyvíjející ultralehké elektromotory, nové typy efektivních počítačových simulací a pokročilé vesmírné technologie. Do začátku obdrží každý z nich finanční podporu ve výši padesát tisíc eur. Pro svůj růst budou moci využívat konzultace a mentoring od profesionálů z oboru, agentury CzechInvest nebo Jihomoravského inovačního centra (JIC). Další přidanou hodnotou je napojení do sítě byznysových inkubátorů European Space Agency (ESA), jejich investorů a partnerů po celém světě.

„Mezi zájemci o inkubaci v ESA BIC jsou čím dál kvalitnější firmy s lepšími byznys plány a prezentacemi. Zpočátku panovala převaha softwarových firem, dnes už narůstá počet i těch hardwarových. Konkurence je stále větší, a proto není lehké vybrat. Ale pokud má někdo dobrý nápad a sehraný tým, tak stále uspět může,” říká projektový manažer ESA BIC Prague Michal Kuneš.

Prvním nováčkem inkubátoru je česká firma s mezinárodními kořeny Turncircles. Vyrábí ultralehké elektromotory, které prodlužují délku letu dronů. Nově se chtějí dostat také do vesmíru. Tým Turncircles věnoval tři roky vývoji prototypu motoru, který je až o polovinu lehčí než běžně používané pohony. Jeho využití může zkrátit letové časy pro výrobce UAV, neboli pseudo-satelitů působících na Zemi či snížit náklady na vypuštění elektronických zařízení do vesmíru.

Zdroj: CzechInvest

Součástí pražského ESA BICu se stala firma EigenSpace vyvíjející efektivní počítačové simulace. Společnost vymyslela metodu High Order, která je ve srovnání se současným průmyslovým standardem přesnější při zachování pevných výpočetních nákladů, a zároveň obnáší dvakrát až čtyřikrát nižší výpočtové náklady.

Třetím inkubovaným startupem je Needronix, společnost zaměřená na výzkum a vývoj vesmírných technologií. Významně se podílela na výrobě prvního slovenského satelitu „skCUBE“ a jeho pozemní stanice. Needronix je známý svými malými, vysoce přesnými slunečními senzory a jejich vysílači a přijímači. Cílem startupu je spolupráce s českými firmami na projektech ESA a přenos znalostí do komerčního segmentu.

Kosmický inkubátor ESA BIC Prague byl založen v květnu 2016 jako součást sítě podnikatelských inkubačních center (Business Incubation Centre, BIC) Evropské kosmické agentury (ESA). Tato centra poskytují zázemí a podporu inovačním technologickým start-upům, které pracují s kosmickými technologiemi, dále je rozvíjí a hledají jejich komerční využití. Operátorem ESA BIC Prague je agentura CzechInvest. Na projektu se dále podílí hl. m. Praha, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Brněnskou pobočku ESA BIC, jejíž operátorem je JIC, podporuje také Jihomoravský kraj. Více na www.esa-bic.cz.

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme