Do Operačního programu Spravedlivá transformace byly předloženy již desítky projektů

Operační program Spravedlivá transformace, který má napomoci zmírnit negativní dopady ukončení těžby uhlí v nejvíce zasažených regionech České republiky a usnadnit přechod k jiným zdrojům a ke klimaticky neutrální ekonomice, již naplno běží.

Pro Karlovarský kraj je z něho vyčleněno na 6,3 miliardy korun. O tom, jak si nyní stojíme s přípravou projektů a jaké jsou otevřené výzvy, z nichž mohou žadatelé čerpat podporu na realizaci svých aktivit, informoval radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

Ilustrační fotografie

Do Operačního programu Spravedlivá transformace, který je společný pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj, bylo z našeho regionu podáno již 64 žádostí o dotaci v celkovém objemu 1,129 miliardy korun. Nyní se chystá i podání tří velkých strategických projektů Karlovarského kraje.

„Mám velkou radost z toho, že na posledním jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje byly schváleny finanční přísliby prvním třem našim strategickým projektům, a sice Rekonstrukci a modernizaci Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, Karlovarskému inovačnímu centru a Krajské kulturní a kreativní kanceláři – 4K. Výzva, do níž bychom chtěli projekty přihlásit, je otevřena do konce letošního roku, takže jednotlivé žádosti budeme předkládat během podzimu. Začátkem příštího roku bychom se pak měli dozvědět, zdali jsme byli v jejich podání úspěšní a získali potřebnou podporu,“ uvedl krajský radní Patrik Pizinger.

Aktuálně je v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace pro Karlovarský kraj vyhlášeno na 10 výzev, z nichž mohou čerpat finanční prostředky nejenom obce a kraj, ale také široké spektrum dalších žadatelů, jako například školy a školská zařízení, malé a střední podniky, výzkumné instituce či například neziskové organizace.

Ilustrační fotografie

Mezi oblasti podpory patří obnova území, oběhové hospodářství, digitální inovace, podnikaní či lidé a dovednosti. Peníze tak lze využít konkrétně na přípravu strategických projektů, profesní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců, obnovu přírody a krajiny, výstavbu a modernizaci komunikací pro cyklisty, zpřístupnění lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou, konektivitu škol či modernizaci a vybavení odborných učeben. Na investiční aktivity pak mohou malí a střední podnikatelé získat bezúročné úvěry.

„Skvělou zprávou je, že se nám podařilo prosadit navýšení alokace u tematické výzvy Konektivita škol ze 180 milionů korun na 280 milionů korun. Výzva je zaměřena na podporu projektů, které řeší vybudování vnitřních sítí a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách. V rámci výzvy lze také pořídit koncová zařízení, jako jsou například počítače nebo tablety. Měli jsme v této oblasti vysokou absorpční kapacitu, takže díky tomu nakonec dojde k uspokojení všech potřeb našich škol a bude zachována i kontinuita v podávání žádostí,“ doplnil Patrik Pizinger.

Veškeré další podrobnosti o možnostech čerpání finanční podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace, který administruje Státní fond životního prostředí, najdou zájemci na internetových stránkách OPST. Nechybí zde přehled aktuálně vyhlášených výzev, včetně podrobných pravidel pro žadatele. Navštívit také můžete krajský web Karlovarského kraje, kde kromě jiného najdete informace i o dalších dotačních programech, z nichž lze čerpat prostředky na realizaci nejrůznějších projektů.

Redakčně upravená tisková zpráva Karlovarského kraje

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme