Do podnikových služeb se vracejí cizinci, letos má přijít na 10 tisíc expertů

I navzdory pandemii a obavám z vyšší fluktuace zaměstnanců z řad cizinců firmy intenzivně hledají a nabírají pracovníky ze zahraničí. Po útlumu v roce 2020, kdy se řada cizinců obávala relokace a dokonce se vracela do svých domovských zemí, vloni v oboru podnikových, zákaznických a IT služeb počet zahraničních zaměstnanců meziročně vzrostl o více než šest tisíc.

V letošním roce pak podle plánů českých center přibude dalších bezmála 10 tisíc zahraničních expertů na IT, finance, logistiku či datovou analytiku.

Ilustrační fotografie

S cílem podpořit pocit bezpečí a spokojenosti svých lidí a snížit fluktuaci zahraničních pracovníků, umožňuje 17 procent zaměstnavatelů z oboru svým lidem pracovat z domu z domovských zemí, dalších 36 procent firem tento model zvažuje. Vyplývá to z letošního průzkumu trhu podnikových služeb oborové asociace ABSL.

Podrobnější informace si přečtěte v detailních výsledcích průzkumu.

Zahraniční pracovníci hrají na českém trhu práce stále důležitější roli, některá odvětví se bez nich již neobejdou. Kromě podnikových služeb, kde experti ze zahraničí tvoří 44 % z celkového počtu 145 tisíc zaměstnanců, pracuje nejvíce cizinců ve zpracovatelském průmyslu, administrativě, obchodu a stavebnictví. Zatímco v případě zpracovatelského průmyslu či stavebnictví využívají pracovníci zejména krátkodobá víza, v podnikových službách působí zaměstnanci obvykle na základě víz dlouhodobých.

„V prvním roce pandemie čelila řada zaměstnavatelů problému s vyšší fluktuací zahraničních pracovníků, kteří z obav z vývoje situace a kvůli pocitu bezpečí odcházeli zpět do domovských zemí. I když i nyní zhruba třetina center podnikových služeb pociťuje vyšší fluktuaci zaměstnanců z ciziny a 36 % zaměstnavatelů registruje méně uchazečů ze zahraničí než před vypuknutím pandemie, situace se víceméně stabilizovala, což dokládá i růst celkového počtu zahraničních expertů zaměstnaných v oboru,“ komentuje Jonathan Appleton, ředitel ABSL.

Návrat cizinců je znát i v rostoucí poptávce po nájmech

Stabilizaci situace dokládají i statistiky agentury Foreigners.cz „V roce 2021 jsme oproti roku 2020 evidovali nárůst poptávek pronájmů nemovitostí cizím státním příslušníkům o 37 %. Jejich počet se tak stabilizoval téměř na úroveň roku 2019,“ říká ředitelka Andrea Tkačuková.

Podobný hlas zní i z firem. Například v SAP Services počet i podíl zaměstnanců z řad cizinců každoročně stoupá. Menší útlum v jejich náboru byl patrný mezi roky 2019 a 2020, za rok 2021 však počet zahraničních pracovníků stoupl o 24 %. Celkově tvoří již 60 % všech zaměstnanců, jedná se o 80 národností.

Ve třetině center pracuje dokonce víc cizinců než Čechů

Obor podnikových služeb v současnosti zaměstnává téměř desetinu všech zahraničních pracovníků v ČR a je tak největším českým zaměstnavatelem cizinců. Protože centra stále rozšiřují záběr a služby poskytují do rostoucího počtu zemí, tento trend bude ještě posilovat. „Aktuálně naši zahraniční kolegové přispívají 2 % českému HDP a generují asi 4 miliardy dolarů ročně,“ říká Jonathan Appleton s tím, že 31 % českých center zaměstnává dokonce více cizinců než Čechů.

Průměrně se v centrech poskytují služby v osmi jazycích, celkově se však v oboru hovoří 29 jazyky. Plných 39 % českých center poskytuje služby po celém světě, 91 % v rámci západní Evropy a 29 % center obsluhuje i asijské země, což je jedním z důsledků pandemie. Místní firmy totiž nebyly schopné zajistit hladký provoz v době pandemických omezení.

Ilustrační fotografie

Příchod pracovníků komplikuje vleklá byrokracie

I přes značný ekonomický přínos oboru musí prakticky všechna centra podnikových služeb stále čelit komplikacím při zaměstnávání cizinců. „Vše stále značně znesnadňuje byrokratická zátěž a protichůdné informace na různých ambasádách a Ministerstvu vnitra. Za krok zpět považujeme také novelu zákona o pobytu cizinců na území ČR z roku 2021, která zkomplikovala procesy okolo rodinných příslušníků relokujících se cizinců a spoustu kandidátů tím odradila,“ říká Andrea Tkačuková.

Zjednodušení velmi složitých imigračních procesů by přitom pomohlo zajistit pokračování přílivu mezinárodních investorů i talentů. „Věříme, že nová vláda pomůže v tomto ohledu podpořit rozvoj našeho oboru, který mění Českou republiku v zemi inovací a vysoce kvalifikované práce, “ dodává Jonathan Appleton.

Tisková zpráva společnosti ABSL

Doporučujeme