Do Severní Makedonie a Srbska zamířila podnikatelská mise

Řada schůzek s ministry a dvě nabitá podnikatelská fóra, taková byla podnikatelská mise Svazu průmyslu do Severní Makedonie a Srbska, která na Balkán doprovodila špičky ministerstva průmyslu a obchodu. V Makedonii se mimo jiné rýsuje příležitost pro české investory a dodavatele solárních elektráren.

Země už na jaře spustí první aukci, v níž budou investoři soutěžit o podporu pro stavbu 35 MW nových zdrojů, uvedl ministr hospodářství Krešnik Bekteši. V Severní Makedonii je energetika dosud velmi závislá na uhlí. Vodohospodářství je další důležitá oblast, která vyžaduje v obou zemích velkou modernizaci. České firmy mohou zajistit dodávky zařízení i projektování.

Ilustrační fotografie

Především v posledních třech letech roste vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Severní Makedonií. Obrat vzájemné výměny v minulém roce činil téměř 365 mil. EUR. Česká republika do Severní Makedonie vyváží především chemické výrobky, elektrické nebo strojní zařízení, oděvy nebo železo. Severomakedonské podniky do Česka dováží perly a drahé kameny, oleje a minerální paliva, vozidla nebo keramické výrobky.

„Srbsko je tygr Balkánu. Na vládní úrovni jsme navštívili šest ministrů, velmi zajímavá byla energetika, pro paní ministryni i pro nás bylo fascinující jejich ministerstvo pro digitalizaci a rozvoj investic,“ říká Jaroslav Hanák, prezident SP ČR, který misi vedl.

Srbsko je největší ekonomickou mocností regionu západního Balkánu. Díky své geografické poloze je mnohými zahraničními investory nazýváno „křižovatkou Balkánu“ mezi Tureckem a západní Evropou. V posledních letech prošlo rychlým politickým i ekonomickým vývojem a vybudovalo si důvěru investorů.

Pro české podniky se stalo atraktivním místem pro exportní a investiční příležitosti. O tom svědčí i obrat vzájemného obchodu, který se za posledních pět let zvýšil o 60 %. V roce 2018 překročil hranici 1 mld. EUR. Česká republika je nyní čtvrtým nejvýznamnějším investorem v zemi.

Do Srbska české podniky exportují stroje a dopravní prostředky, potraviny a živá zvířata, chemikálie nebo průmyslové spotřební zboží. Naproti tomu Srbsko do Česka dováží stroje, tržní výrobky, chemikálie nebo minerální paliva.

Video poskytnuto SP ČR.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme