Do Tanzanie zamířila podnikatelská mise českých firem

Ve dnech od 15. do 17. července 2019 se uskutečnila podnikatelská mise českých firem do Tanzanie organizovaná Česko-tanzanskou obchodní komorou. Program cesty zahrnoval B2B seminář s tanzanskými partnery a jednání na pracovní úrovni s Ministerstvem průmyslu a obchodu Tanzanie.Tanzanie s více než 55 miliony obyvatel patří ke stabilním perspektivním trhům v subsaharské Africe. Země má veliký potenciál především z hlediska rozvoje zemědělské výroby, důlního průmyslu, energetiky a turistického ruchu. Tanzanie se také těší strategické poloze na východním pobřeží afrického kontinentu s přístupem na další trhy (Keňa, Burundi, Rwanda, Uganda, Jižní Súdán) v rámci Východoafrického společenství (EAC).

Historie česko-tanzanských bilaterálních vztahů sahá až do 60. let minulého století a v posledních několika letech se přítomnost českých firem na tanzanském trhu začíná zvyšovat. Obrat obchodní výměny mezi ČR a Tanzanií dlouhodobě roste a v roce 2018 dosáhl zhruba 0,6 miliardy CZK.

Během podnikatelské mise do Tanzanie se v rámci B2B semináře v místním Tanzanském investičním centru projednala řada projektů v oblasti výstavby infrastruktury, důlního průmyslu, zdravotnictví a turistického ruchu. Rovněž proběhla schůzka na pracovní úrovni s Ministerstvem průmyslu a obchodu Tanzanie. Všech jednání se zúčastnil velvyslanec Tanzanie z Berlína, Dr. Abdallah Possi, akreditovaný i pro ČR.

• Teritorium: Afrika | Tanzanie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme