Do Vietnamu se dovezlo z USA dalších 3 300 čistokrevných dojnic

Po 20denní plavbě Tichým oceánem dorazilo 3 300 holštýnských fríských jalovic na začátku listopadu do přístavu Quy Nhon a jsou připraveny k naturalizaci ve Vietnamu na farmě NutiMilk v provincii Gia Lai.

Mléčná farma NutiMilk byla vybudována v hornaté oblasti provincie Gia Lai v nadmořské výšce 800 m. Toto místo má na místní poměry celoročně chladné podnebí, teploty se tu pohybují v rozmezí 21–25 °C, je zde čistý vzduch i vodní zdroje a dobré podmínky pro pěstování pícnin.

Farma, obhospodařující více než 1000 hektarů pozemků, tak nepostrádá žádný z předpokladů vysoké a kvalitní produkce mléka. Dojivost plemena dosahuje i přes 11 000 litrů ročně, nicméně zde se očekávají spíše průměrné hodnoty.

Stádo dovezených krav má vysoké genetické a plemenné vlastnosti a bylo pečlivě vybráno odborníky společnosti Nutifood na farmách v zemi s vysokou úrovní a dlouhou tradicí chovu a šlechtění.

Aby se krávy přizpůsobily klimatu ve Vietnamu, budou pod dohledem zkušených odborníků na hospodářská zvířata a v chovu budou uplatňovány standardy švédského institutu pro výzkum výživy Nutifood. Každá dojnice má čip, který na základě izraelské technologie monitoruje denní a hodinové informace a pomáhá odborníkům včas zasáhnout, jakmile se objeví zdravotní problém.

Farma NutiMilk je nyní první a zatím jedinou farmou ve Vietnamu produkující standardní čerstvé mléko s 3,5 gramy bílkovin a 4,0 gramy tuku na 100 ml, což odpovídá kvalitě evropského čerstvého mléka. Vlastník farmy, společnost Nutifood, se postupně stává jednou z nejvýznamnějších mlékárenských firem ve Vietnamu.

Náměstek ministra zemědělství a rozvoje venkova VSR Phung Duc Tien ocenil úspěchy farmy NutiMilk a vyslovil přání vstoupit s mlékem na evropský trh, zvláště v době, kdy existuje dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem.

Největší mlékárenskou společností ve Vietnamu nadále zůstává Vinamilk. Tato společnost vyrábí významnou část své produkce z importovaného práškového mléka (kondenzované mléko, slazené mléčné nápoje aj.). Vinamilk má chová na 150 000 dojnic a na trh dodává denně 1 mil. litrů mléka. Průměrná produkce mléka vychází na 2 500 litrů ročně. V první polovině letošního roku dovezl Vinamilk z USA 2 100 jalovic stejného plemene.

Čeští exportéři uplatňují v oblasti chovu skotu ve Vietnamu velmi úspěšně genetický materiál (inseminační dávky). Býčí sperma zaujalo v loňském roce ve výšce hodnoty českého agroexportu do této asijské země druhé místo. Příležitostí však může být i přímo export chovných zvířat.

Autor: Luboš Marek, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí

Doporučujeme