Do Zambie míří farmáři ze Zimbabwe i investoři z Číny, v Tanzanii přibývá boháčů

Zambie je jednou z nejsympatičtějších zemí subsaharské Afriky. V poslední dekádě drží hospodářský růst kolem pěti procent ročně. Může se pochlubit také něčím, co je v tomhle regionu dvojnásob ceněné: Je to v současnosti země relativně bezpečná a politicky stabilní.V dubnu 2016 proto přiletěla do Zambie najít obchodní příležitosti mise českých byznysmenů, kterou vedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ekonomika Zambie stojí na dvou hlavních pilířích. Nejdůležitější je těžba mědi. Ta zajišťuje tři čtvrtiny veškerého exportu země. Vývoz mědi probíhá kupodivu hlavně pod taktovkou Švýcarska, které je zatím hlavním obchodním partnerem Zambie.

V poslední době tam ale roste – stejně jako v jiných zemích černého kontinentu – vliv Číny. V těžebním průmyslu zavládlo mezi čínskými investory a dělníky napětí, horníci opakovaně demonstrovali za zvýšení extrémně nízkých mezd. Napětí gradovalo až do tak tragických případů, jaký se odehrál například v uhelném dolu v Sinazongwe. Stávkující dělníci tam zabili svého čínského manažera, když na něj poslali důlní vozík.

I druhý klíčový pilíř zambijské ekonomiky, kterým je zemědělství, v poslední době hodně poznamenal příchod cizinců. V tomto případě jde vyloženě o sousedy. Do Zambie začali po přelomu tisíciletí proudit zemědělci ze sousedního Zimbabwe, které zabředlo do hluboké hospodářské krize. Pro Zambii znamenal příchod zkušených farmářů pozitivní změnu.

Protože Zimbabwe bývalo před krizí v Africe zemědělskou špičkou, imigranti s sebou přinesli léta zlepšované know-how. Popis nastalé situace by tak mohl sloužit jako jazykolam: Zemědělství Zambie zdokonalili zkušení zaměstnanci ze Zimbabwe.

Obrovské farmy pěstují a zpracovávají tabák, bavlnu, různé druhy zeleniny a také ozdobné květiny. Ty jdou v naprosté většině na vývoz. Mentalitě samotných Afričanů by přišlo zvláštní kupovat a dávat někomu kytku. Na „podivné“ zvyklosti zápaďanů ale rádi založili byznys dobře prosperujících květinových velkofarem.

V Tanzanii přibývá novodobých boháčů

I další východoafrický stát, Tanzanie, který byl druhým cílem dubnové obchodní mise, si užívá léta rostoucí prosperity. V posledních letech tanzanská ekonomika povyroste v průměru o šest procent ročně.

Oproti vnitrozemské Zambii má Tanzanie výhodu v přístupu k Indickému oceánu. Populace narostla za pouhých deset let o pětinu a to na víc než 44 milionů lidí. Většina z nich zatím pracuje v zemědělství, důležitý je chov skotu. Hlavně v oblasti nejlidnatějšího města Dáresalám se ovšem rozvíjí už i solidní průmyslová základna. Energetika má teď problém, aby stačila sytit rostoucí hospodářství elektřinou.

Stejně jako v Zambii má i v obchodu s Tanzanií dominantní pozici Švýcarsko, dále samozřejmě lokální mocnost Jihoafrická republika a také Čína. Jak si Tanzanie pozvolna polepšuje, vytvořila se tam čím dál početnější střední třída a také určitá skupina extrémně bohatých lidí. Zejména ti se snaží programově vyhledávat evropské zboží, protože to je v Tanzanii synonymem kvality a protipólem proti levným čínským výrobkům.

V tom je nika pro české dodavatele. Do Tanzanie už dává smysl nabídnout i určité luxusní spotřební zboží. Vysoká cena může být paradoxně pro některé novodobé tanzanské boháče velmi přitažlivá.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Tomáš Stingl

• Teritorium: Afrika | Tanzanie | Zahraničí | Zambie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme