Dobré transatlantické vztahy jsou důležité pro evropské firmy, zejména v oblasti investic a exportu

Americký zákon o snížení inflace diskriminuje podniky v EU. S ohledem na globální rozvoj zelené ekonomiky přijaly USA v srpnu 2022 zákon inflation Reduction Act (IRA).

Zákon IRA se zaměřuje především na snížení inflace prostřednictvím zmírnění deficitu a masivních investic ve výši 370 miliard dolarů do rozvoje zelené ekonomiky po dobu následujících 10 let s cílem do roku 2030 snížit uhlíkové emise o 40 procent oproti stavu v roce 2005.

Ilustrační fotografie

Negativní dopad na české podniky

USA jsou pro české firmy již několik let nejvýznamnějším exportním partnerem mimo EU a export i celkový objem obchodní výměny s USA navíc významně roste. Čerpání slev a podpora americké domácí výroby ale nyní negativně ovlivní i podniky v EU, vůči nimž je zákon rovněž diskriminující. Zákon poskytuje slevu na daních v případě výroby v USA nebo za určitý podíl domácího obsahu.

Dle Evropské komise je zákon IRA porušením pravidel WTO, Evropě hrozí odliv zahraničních investic do zelené ekonomiky a ztráta konkurenceschopnosti evropských firem. To vše je v rozporu s důležitostí pokračovat ve spolupráci v globálním přístupu k volnému obchodu, zejména například i v obchodní politice vůči Číně a Rusku, která vyžaduje společný postup.

Pragmatická řešení

Svaz průmyslu a dopravy ČR v rámci udržení dobrých transatlantických vztahů podporuje dosavadní pragmatický a obezřetný postup ČR při hledání společné reakce EU na dopady IRA na evropskou a českou ekonomiku. Cílem následujících měsíců by proto mělo být vyjednání co nejširšího portfolia výjimek na půdě EU – USA Task Force k IRA.

Rada EU a USA pro obchod a technologie (TTC) by také mohla sloužit jako ekvivalent dohody o volném obchodu a pro zahrnutí EU do výjimek, jako mají například Mexiko nebo Kanada v rámci USMCA (tzv. NAFTA 2.0). TTC by vedle EU – USA Task Force měla zůstat hlavní platformou dialogu při řešení otázek spojených s IRA.

Reakce EU by měla směřovat ke zvýšení obecné evropské konkurenceschopnosti a atraktivity EU pro investory, následovat by proto neměla opatření pouze pro vybrané sektory nebo výrobky, ale celková podpora ekonomiky, zejména formou zjednodušení regulace a zrychlení povolovacích procesů.

Dobrou cestou není ani ekvivalent americké IRA v podobě nově navrženého evropského „fondu suverenity“, ze kterého by se dotovaly zelené podniky. Lepší variantou bude mobilizace nevyužitých peněz ze stávajících nástrojů jako REPowerEU. S USA musí nyní EU nadále jednat o tom, aby evropské firmy měly podobné podmínky jako například kanadské a mexické, vůči kterým IRA není tak restriktivní.

Určité výjimky pro evropské firmy se už do amerického zákona prosadit povedlo a konečný kompromis by mohl obsahovat například některé kroky k posílení vnitřního trhu a úpravu pravidel státní podpory tak, aby byla rychlejší a flexibilnější.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (2Q/2023). Autor: Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR

Doporučujeme