Dočasné pozastavení Dohody o pracovních prázdninách s Novým Zélandem

Dne 14. dubna 2021 velvyslanectví Nového Zélandu v Berlíně informovalo o pozastavení Dohody o pracovních prázdninách mezi Českou republikou a Novým Zélandem. Pozastavení Dohody dle jejího čl. 12 je dočasné, je zavedeno z důvodu momentální pandemické situace v ČR/Evropě a je aplikováno s okamžitou platností.

Na základě výše uvedeného uvádíme následující informace pro občany ČR, sdělené novozélandskou stranou:

  • – Občané ČR, kteří se nacházejí mimo území Nového Zélandu, nebudou moci po dobu pozastavení Dohody podávat žádosti o víza za účelem pracovních prázdnin.
  • – Občanům ČR, kteří se nacházejí mimo území Nového Zélandu, kteří již žádost o víza podali a kterým ještě víza nebyla udělena, budou vráceny poplatky za podání žádosti.
  • – Občanům, kterým byla již víza za účelem pracovních prázdnin udělena, ale nemohli na Nový Zéland cestovat, budou sdělena další opatření (pozn. bližší informace nebyly sděleny).
  • – Občané ČR, kteří se momentálně na Novém Zélandu nacházejí, mohou podat žádost o jiný typ víza.

Opatření je dočasné, aplikace Dohody bude opětovně novozélandskou stranou obnovena, jakmile to bude možné.  Sledujte, prosím, naši webovou stránku.

Další případné dotazy směřuje, prosím, přímo Imigračnímu úřadu Nového Zélandu nebo velvyslanectví Nového Zélandu v Berlíně

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Canbeře (Austrálie).

Doporučujeme