Dohoda EU s Novým Zélandem může posílit obchod až o 30 procent

Nová dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem může posílit vzájemný obchod až o 30 %. Evropský export by mohl vzrůst až o 4,5 miliardy eur ročně.

Evropské investice na Novém Zélandu se mohou zvýšit dokonce o 80 %. Červnové ukončení rozhovorů o obchodní dohodě je šancí i pro české firmy, které se mohou více uplatnit v řadě sektorů od energetiky po zdravotnictví.

Novozélandský Auckland, městské panorama.

Ukončení rozhovorů o komplexní obchodní dohodě EU – Nový Zéland oznámily na konci června předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardern po jednání v Bruselu. Rozhovory o dohodě byly zahájeny v červnu 2018 a uzavřeny po 12 kolech jednání. Nyní nastává proces vedoucí k podpisu a implementaci dohody. Uzavření dohody může evropským firmám zajistit roční úsporu až 140 milionů eur na clech.

Dohoda přinese významné ekonomické, obchodní a další výhody spotřebitelům, malým a středním podnikům a farmářům z EU i Nového Zélandu, což je o to více důležité v současném turbulentním prostředí v důsledku geopolitických a zdravotních výzev. Dohoda bude znamenat průlom v obchodních vztazích i v agendě udržitelného rozvoje včetně implementace závěrů Pařížské klimatické dohody.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Nové závazky obou stran se týkají i dalších oblastí – práv pracovníků, genderové rovnosti, aktivit původních obyvatel v obchodu i službách nebo dotacích na rybolov. Součástí dohody jsou konkrétní kroky směřující k liberalizaci obchodu s environmentálně zaměřenými výrobky a službami nebo ujednání o spolupráci při posílení udržitelnosti potravinového systému.

Nové příležitosti

Dohoda zahrnuje následující obchodní a podnikatelské příležitosti pro malé i velké firmy z EU:

  • odstranění všech celních tarifů v exportu z Evropské unie na Nový Zéland;
  • otevření novozélandského trhu se službami v klíčových sektorech, jako jsou finanční služby, telekomunikace, námořní doprava a přepravní služby;
  • zajištění nediskriminačního zacházení s evropskými investory na Novém Zélandu a naopak;
  • zlepšení přístupu evropských firem k novozélandským vládním zakázkám na zboží, služby, práce a pracovní koncese – tyto zakázky mají ročně hodnotu zhruba 60 miliard eur;
  • usnadnění toku dat, předvídatelná a transparentní pravidla pro digitální obchod a zajištění online prostředí pro zákazníky; předcházení nejasným požadavkům na lokalizaci dat a dodržování vysokých standardů ochrany osobních dat;
  • pomoc malým exportérům zejména prostřednictvím vyhrazené kapitoly o malých a středních podnicích;
  • snadnější dosažení shody o rychlejším toku zboží;
  • významný závazek Nového Zélandu k ochraně a posílení práv duševního vlastnictví v souladu se standardy EU.

Prioritní oblasti

Uzavření dohody stimuluje vývoz evropských firem v oblasti zemědělských a potravinářských výrobků. Celní sazby budou odstraněny u klíčových exportních položek z EU, jako jsou vepřové maso, víno, šumivé víno, čokoláda, sladkosti a sušenky. Kromě toho bude dohoda chránit celý seznam názvů vín a lihovin z EU (téměř 2000 názvů včetně Prosecco, Polish Vodka, Rioja, Champagne, Tokaji).

Dále bude na Novém Zélandu chráněno 163 tradičních evropských výrobků, geografických označení, jako jsou Asiago, Feta, Istarski pršut ham atd. Dohoda rovněž bere v potaz zájmy evropských výrobců u citlivých zemědělských výrobků. Jedná se zejména o mléčné výrobky, hovězí a skopové maso, etanol a kukuřici, u nichž je při dovozu z Nového Zélandu stanovena nulová nebo nižší celní sazba a množstevní kvóty.

Dohoda zahrnuje dosud nejambicióznější závazky EU v obchodu v souvislosti s udržitelným rozvojem a je první dohodou tohoto druhu. Součástí dohody – včetně případných sankcí – je Evropskou komisí nedávno vyhlášený přístup zeleného, udržitelného a spravedlivého růstu s důrazem na ochranu životního prostředí a klimatu a práv pracujících (TSD – Trade and Sustainable Development). Poprvé dohoda o volném obchodu zahrnuje i problematiku udržitelného potravinového systému, genderovou rovnost nebo ustanovení k reformě dotací u fosilních paliv a liberalizaci zeleného zboží a služeb.

Ilustrační fotografie

Šance pro české firmy

Uzavření obchodní dohody bude mít nesporný význam i pro české firmy. Zaměření obchodní dohody koresponduje s Ministerstvem zahraničních věcí ČR zpracovanou Mapou oborových příležitostí pro Nový Zéland, která perspektivy českého exportu vidí v následujících oborech: energetika, vodní a odpadové hospodářství, zemědělské produkty včetně strojů a technologií, stavební průmysl, zdravotnické výrobky a informační technologie.

Orientace novozélandské vlády na výrobu energie z obnovitelných zdrojů dává předpoklad vývozu českých hydroelektráren, převodovek pro větrné elektrárny, automatizace solárních elektráren či softwaru pro monitorování spotřeby elektřiny. České zemědělské stroje se už zabydlely v Austrálii a do Nového Zélandu je to jen krůček. Dalším příkladem jsou technologie na ustájení hospodářských zvířat nebo linky na zpracování mléka a masa, případně vývoz sladkostí, chmele a krmiva pro zvířata.

V oblasti stavebnictví mohou české firmy dodávat programy optimalizace výroby a projektování staveb, chytrá řešení domů včetně energetického zabezpečení nebo speciální stavební sklo i jeho uměleckou podobu. Ve zdravotnictví na Novém Zélandu panuje poptávka po řídících a informačních systémech pro nemocnice.

Tradičně se na zahraničních trzích uplatňují české zdravotnické technologie a vybavení nemocnic. Současně roste význam vyšetřování na dálku (telemedicína). Dalšími oblastmi, v nichž mají české firmy co nabídnout, jsou prvky kybernetické bezpečnosti, e-learning, kreativní průmysl a aplikace umělé inteligence v robotice.

Ilustrační fotografie

Proces implementace dohody

Zanedlouho bude zveřejněn schválený text dokumentu, který projde právní kontrolou a bude přeložen do všech oficiálních jazyků EU. Následně Evropská komise předloží dohodu k závěrečnému projednání a podpisu Radě. Po přijetí dokumentu Radou dojde k podpisu dohody zástupci Evropské unie a Nového Zélandu. Poté bude text dohody postoupen do Evropského parlamentu k vyjádření souhlasu a pak bude následovat ratifikace Evropským parlamentem a novozélandským parlamentem. Po ukončení celé této procedury vstoupí dohoda v platnost.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Canbeře (Austrálie). Autor: Milan Vágner, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme