Dohoda má přispět ke zlepšení klimatu. Připojí se k ní energetici?

Společnosti, které působí na trhu s energiemi, mohou přispět ke zlepšení klimatu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je vyzývá, aby se připojily k dohodě o energetické efektivitě.

Česká republika má v letech 2021 až 2030 s ohledem na změny klimatu a nutnost snižovat emise skleníkových plynů každoročně uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Vyplývá to z balíčku evropských předpisů, konkrétně ze směrnice EU o energetické účinnosti.

Aby se tak stalo, je podle MPO klíčová spolupráce státu s dalšími subjekty z oblasti z energetiky, ale i průmyslu. Ministerstvo proto připravilo Strategické prohlášení v oblasti dosahování energetické efektivity.

K této dohodě se mohou dobrovolně připojit všechny společnosti, kterým není lhostejná kvalita životního prostředí, změna klimatu a efektivní nakládání s energií včetně zvyšování energetické účinnosti.

Strategické prohlášení v oblasti dosahování energetické efektivity (dobrovolnou dohodu) připravilo MPO ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Českým plynárenským svazem a Českým sdružením regulovaných elektroenergetických společností.

Odpovědnost vůči budoucím generacím

„Pouze společné úsilí státu, subjektů na trhu s energetickými službami a dalších podniků pomůže zvyšovat energetickou účinnost, aniž by to významněji dopadlo na konečné spotřebitele energie,“ říká vicepremiér a ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček.

„Rád bych tedy vyzval nejen energetické distribuční a obchodní společnosti, ale všechny společensky odpovědně smýšlející podnikatele, aby se ke strategickému prohlášení připojily. A ochotu podílet se na udržitelné spotřebě energie a zvyšování energetické účinnosti deklarovaly konkrétní dohodou, kterou s MPO uzavřou,“ doplnil ministr.   

Vědomé snižování spotřeby energie je mimo jiné výrazem společenské odpovědnosti vůči budoucím generacím a individuálním příspěvkem podnikatelského sektoru k udržitelnému rozvoji. Právě dohody, resp. jejich konkrétní naplňování, mohou být efektivní cestou, jak společně dostát závazkům, které po České republice v oblasti energetické účinnosti požaduje Evropská unie.

„Dohody je možné uzavírat ihned. Stačí se seznámit s její vzorovou podobou na webu MPO a obrátit se na náš resort s představou, v jaké podobě by ji společnost chtěla uzavřít. Po shodě nad konkrétním zněním může být uzavřena takřka obratem,“ upozorňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla.

O tom, jak bude uzavírání strategických prohlášení v oblasti dosahování energetické efektivity fungovat v praxi, chce MPO následně informovat vládu

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme