Dohoda mezi EU a Austrálií

Dne 21.10.2022 začíná platit rámcová dohoda mezi EU a Austrálií, která posiluje strategické partnerství a podporuje užší vazby mezi vedoucími představiteli zemí, občany a podniky.

Dohoda umožní řešit výzvy jak na regionální, tak na globální úrovni a zároveň bude určovat budoucí angažovanost. Cílem dohody je posílit spolupráci v široké škále politických oblastí jako je zahraniční politika a bezpečnost, humanitární pomoc a globální rozvoj, spravedlnost a právní spolupráce, vzdělávání a kultura a mnoho dalších.

Doporučujeme