Dohoda mezi MERCOSUL a Evropskou unií byla podepsána

Snaha o podepsání této dohody začala již před 27 lety a i přes její aktuální parafování ještě zdaleka není vyhráno. Dohoda musí být ještě ratifikována parlamenty jednotlivých zemí. V případě Evropské unie tento proces v průměru zabere něco mezi 7 měsíci a třemi roky. Aktuální geopolitická konstelace, kdy probíhá na popud prezidenta USA Donalda Trumpa komerční válka mezi USA a Čínou i mezi USA a EU, však jejímu rychlému schválení velmi nahrává.


  • Země: BR – Brazílie
  • Datum zveřejnění: 17.07.2019

Z pohledu Brazílie, jež je jednou z nejuzavřenějších ekonomik světa, je tato dohoda také velmi důležitá. V ratingu Světové obchodní organizace (WTO) u zemí nejvíce otevřených mezinárodnímu obchodu totiž Brazílie okupuje 69. příčku ze 75 hodnocených zemí.

Jaké jsou následující kroky:

Úpravy dohody

  • Po oznámení podepsání dohody z minulých týdnů, jednotlivé země udělají technickou a právní revizi textu a text je přeložen do jazyků jednotlivých zemí.
  • Po zrevidování textu je text podepsán reprezentanty Mercosul a EU.
  • S těmito podpisy jde na schválení do parlamentů jednotlivých zemí.

Dopad na obchod a jednotlivé produkty

  • V dohodě figurují změny tarifů u zemědělských a průmyslových produktů. U průmyslových produktů se EU zavazuje k eliminaci všech tarifů do 10 let. Po ratifikování dohody by však zrušení tarifů mělo nastat okamžitě až u 80 % produktů ze strany EU a 91 % ze strany Mercosulu.
  • Snižování tarifů ze strany Mercosul u ostatních produktů bude mít rozdílný časový horizont a bude záviset na průmyslovém oboru. U chemických produktů to může být v rozmezí 0 až 4 roky a např. u obuvi 7 až 10 let.
  • U zemědělských produktů to budou 4 roky u kávy a až 10 let u jablek.

První krok však již byl učiněn a ekonomové si v případě rychlé ratifikace a okamžitého zrušení většiny tarifů od něho slibují růst brazilského ročního HDP bezmála o jeden procentní bod.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Sao Paulo
Zdroje: exame.com.br, g1.globo.com

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme