Dohoda mezi MERCOSUR a Evropskou unií byla podepsána

Mercosur (sdružení volného obchodu států Jižní Ameriky, jehož členy jsou Brazílie, Argentina, Uruguay a Paraguay) a Evropská unie podepsaly na konci června dohodu o vzájemném otevřeném obchodu, která by měla usnadnit pohyb zboží mezi těmito dvěma hospodářskými celky.

Snaha o podepsání této dohody začala již před 27 lety a i přes její aktuální parafování ještě zdaleka není vyhráno. Dohoda musí být ještě ratifikována parlamenty jednotlivých zemí. V případě Evropské unie tento proces v průměru zabere něco mezi 7 měsíci a třemi roky. Aktuální geopolitická konstelace, kdy probíhá na popud prezidenta USA Donalda Trumpa komerční válka mezi USA a Čínou i mezi USA a EU, však jejímu rychlému schválení velmi nahrává.

Jaké jsou následující kroky?

Úpravy dohody

  • Po oznámení podepsání dohody z minulých týdnů, jednotlivé země udělají technickou a právní revizi textu a text je přeložen do jazyků jednotlivých zemí.
  • Po zrevidování textu je text podepsán reprezentanty Mercosur a EU.
  • S těmito podpisy jde na schválení do parlamentů jednotlivých zemí.
Dopad na obchod a jednotlivé produkty
  • V dohodě figurují změny tarifů u zemědělských a průmyslových produktů. U průmyslových produktů se EU zavazuje k eliminaci všech tarifů do 10 let. Po ratifikování dohody by však zrušení tarifů mělo nastat okamžitě až u 80 % produktů ze strany EU a 91 % ze strany Mercosuru.
  • Snižování tarifů ze strany Mercosur u ostatních produktů bude mít rozdílný časový horizont a bude záviset na průmyslovém oboru. U chemických produktů to může být v rozmezí 0 až 4 roky a např. u obuvi 7 až 10 let.
  • U zemědělských produktů to budou 4 roky u kávy a až 10 let u jablek.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Sao Paulo
Zdroje: exame.com.br, g1.globo.com

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme