Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a Pákistánem

Dne 26. července 2023 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou.

Dohodu z české strany podepsal ministr průmyslu a obchodu České republiky Jozef Síkela, a z pákistánské strany ji podepsal velvyslanec Muhammad Chálid Džamálí.

Ilustrační fotografie

Historicky má Česká republika s Pákistánem stabilní obchodní vztahy. Tato nová dohoda zdůrazňuje závazek obou zemí dále rozvíjet a posilovat obchodní a investiční vazby. V roce 2022 dosáhly bilaterální obchodní aktivity mezi těmito zeměmi celkového obratu 370 milionů USD, což poukazuje na jejich pevné hospodářské spojení.

ExportMag: Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

„Pákistán patří mezi tradiční trhy pro český export. V minulosti se v Pákistánu české společnosti podílely na výstavbě elektráren, ropných rafinérií, strojírenských i potravinářských závodů. Pákistán odebírá textilní a kožedělné stroje, obráběcí stroje či dopravní techniku,“ říká ministr Síkela a dodává: „Možnosti ekonomické a obchodní spolupráce ale nejsou plně využívány, proto jsme uzavřeli mezivládní dohodu, která založí novou smíšenou komisi a podpoří tak rozvoj vzájemné obchodní výměny.“

Klíčovým prvkem dohody je vytvoření smíšené komise – institucionálního nástroje určeného k podpoře obchodních a investičních synergií mezi oběma zeměmi. Očekává se, že tato komise bude hrát klíčovou roli v posilování spolupráce v různých sektorech, včetně obrany, energetiky, těžby, informačních technologií, cestovního ruchu a změny klimatu. Zasedání komise budou probíhat střídavě v České republice a v Pákistánu dle vzájemně dohodnutých termínů.

V kontextu širšího ekonomického prostředí České republiky reflektuje nedávná desetiletá exportní strategie snahu o diverzifikaci hospodářských vztahů mimo tradiční partnerství s EU. Tato dohoda s Pákistánem je výrazem těchto strategických ambicí, které si kladou za cíl posílit globální ekonomickou pozici České republiky a otevřít ji novým tržním příležitostem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Islámábádu (Pákistán).

• Teritorium: Asie | Pákistán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme