Dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou a Evropskou unií

Dne 1. července 2021 vstoupila v platnost dlouholetá Dohoda o hospodářském partnerství (Economic partnership agreement EPA) mezi Ghanou a Evropskou unií (EU).

Dohoda předtím nabrala zpoždění téměř pět let a připravila Ghaně a EU cestu k bezcelnímu a bezkvótovému obchodu s některým vybraným zbožím. Dohoda byla oznámena ve společné tiskové zprávě ghanského ministerstva obchodu a zástupců EU.

Obchodní dohoda EU s Ghanou, která bude nahrazena regionální dohodou o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou, jakmile vstoupí v platnost, je dohodou o volném obchodu zaměřenou na rozvoj.

Podrobnosti dohody naznačují, že Ghana do roku 2029 postupně sníží cla na nulu u 78 % svého dovozu z EU. Proces snižování cel začal v roce 2020 a vytvořil významné nové vývozní příležitosti pro vývozce z EU. V budoucnu by se EU a Ghana mohly rozhodnout rozšířit EPA tak, aby zahrnovala například ustanovení o investicích a obchodu se službami.

Harmonogram liberalizace cel také ukazuje, že do konce roku 2021 Ghana zruší cla na produkty z EU, které jsou na úrovni 5 a 10 %. V roce 2024 pak bude téměř polovina zboží z EU beze cla. V roce 2029 budou plně liberalizovány ty produkty, které jsou v současnosti na 20 % a 35 %, pokud na ně nebude uvalena výjimka.

Před EPA existovala předchozí obchodní dohoda mezi Ghanou a EU. V prosinci 2007 Ghana a EU parafovaly prozatímní dohodu o hospodářském partnerství (iEPA), která poskytla rámec pro obchod mezi oběma zeměmi. Regionální orgán ECOWAS plně podpořil dohodu EPA v červenci 2014 po přezkoumání otázek vznesených Nigérií.

Regionální dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou proto v prosinci 2014 podepsala Evropská unie a 13 západoafrických zemí. Dohoda vstoupí v prozatímní platnost, pokud ji podepíše 16 západoafrických zemí a dvě třetiny těchto zemí ji ratifikují. V roce 2018 podepsaly dohodu Gambie i Mauritánie, což znamená, že chybí už jen podpis Nigérie.

V zájmu ochrany některých citlivých průmyslových odvětví v Ghaně a zachování daňových příjmů však Ghana neodstraní dovozní cla na řadu zpracovaného zemědělského a nezemědělského zboží, včetně zmrazené drůbeže, obnošených oděvů, cukru, margarínu, zmrazeného hovězího masa, potravinových přípravků, krmiv pro zvířata, nealkoholických nápojů, zmrazených makrel, zmrazených tuňáků, keramiky a cementu.

I když byly tyto produkty vynechány kvůli ochraně zájmu ghanských podniků, dohoda má stále potenciál vytvořit lepší příležitosti pro společnosti z EU, aby mohly obchodovat a investovat v Ghaně a vyrábět zboží na vývoz na širší africký trh v rámci africké kontinentální zóny volného obchodu.

Evropská unie je druhým největším obchodním partnerem Ghany a mnoho společností z EU, včetně těch z České republiky, považuje Ghanu za dobrou investiční destinaci pro některá průmyslová odvětví. Ghana je vzhledem ke své strategické poloze rovněž považována za bránu do mnoha afrických zemí.

Například v roce 2020 činil celkový obchod Ghany s EU 4 460 milionů EUR. Celkový vývoz z EU do Ghany činil 2 550 milionů EUR, zatímco celkový dovoz činil 1 890 milionů EUR. Hlavními vývozními artikly EU do Ghany byly v minulosti převážně průmyslové stroje (čerpadla, generátory, turbíny atd.), některá vozidla (čluny, traktory) nebo chemické látky, z nichž většina má na základě dohody o hospodářském partnerství nárok na osvobození od vývozních cel z EU do Ghany nebo na jejich snížení.

Vstup této dohody v platnost a odstranění cel na toto meziprodukty a strojní zařízení z EU v rámci EPA proto poskytne společnostem v EU ještě lepší příležitost vyvážet na ghanský trh nebo přes ghanský trh do jiných afrických zemí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autoři: Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Dominic Amoah, ekonomický odbor.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí

Doporučujeme