Dohoda o ochraně zeměpisných označení mezi EU a Čínou vstupuje v platnost

Dnešním dnem vstupuje v platnost dohoda o ochraně zeměpisných označení mezi EU a Čínou. Dohoda byla podepsána v září loňského roku a zajišťuje, že 100 tradičních evropských výrobků bude chráněno na čínském trhu proti napodobování a 100 čínských výrobků bude chráněno na evropském trhu.

Jedná se o první bilaterální dohodu mezi oběma celky tohoto typu. Čtyři roky po vstupu dohody v platnost se rozsah dohody rozšíří o dalších 175 zeměpisných označení, s možností přidání dalších v následujících letech. Čínský trh má pro evropské potraviny a nápoje velký potenciál. V roce 2020 to byla třetí největší destinace z hlediska exportu těchto výrobků. 

• Teritorium: Čína | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme