Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Marokem a EU

Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu umožnila udělit první licence.

Maroc-UE: Les premières licences de l'accord de pêche seront bientôt

Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu podepsaná mezi Marokem a Evropskou unií byla znovu projednána ustanovenou komisí v Rabatu. Obě strany potvrdily, že dohoda splnila nezbytné formality pro své splnění u příslušných institucí a byla schválena. Během zasedání Maroko a zástupci EU přezkoumali technické aspekty, které mají evropská plavidla dodržovat při rybolovných činnostech. První licence k rybolovu tak bude v nadcházejících dnech udělována Ministerstvem mořského rybolovu.

Zdroj: https://www.huffpostmaghreb.com/entry/maroc-ue-les-premieres-licences-de-laccord-de-peche-seront-bientot-accordees_mg_5d3186e6e4b0419fd32b1d18?utm_hp_ref=mg-economie-maroc
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Casablance

• Teritorium: Evropa | Maroko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme