Dohoda ohledně nových pravidel pro obchod s položkami dvojího užití

Zástupci Rady a Parlamentu uzavřeli během včerejšího jednání prozatímní dohodu ohledně nových pravidel týkajících se obchodu se zbožím a technologiemi dvojího užití. Stávající pravidla pro tuto oblast jsou z roku 2009 a je tudíž potřeba je přizpůsobit technologickým, politickým a ekonomickým změnám.

Mezi hlavní změny patří to, že např. technologie kybernetického dohledu budou podléhat přísnějšímu režimu kontroly, na úrovni EU bude zaveden koordinační mechanismus, který umožní lepší sdílení informací mezi členskými státy, budou zavedena dvě nová exportní povolení pro export zboží a technologií dvojího užití a zavedena bude i koordinace mezi orgány vydávajícími licence a celními úřady.

Návrh musí ještě finálně potvrdit velvyslanci členských zemí v rámci jednání Rady a Evropský parlament. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme