Dohoda s Jižní Koreou zvýšila vzájemný obchod o více než polovinu

Při příležitosti 10 let od uzavření obchodní dohody mezi EU a Jižní Koreou vydala Evropská komise přehled, který ukazuje, ze se vzájemný obchod od uzavření dohody zvýšil o více než 50 % a dosáhl objemu více než 110 mld. euro.

Obchod se zbožím vzrostl od roku 2010 do 2020 o 46 %, což je téměř dvakrát tolik oproti zemím, se kterými EU nemá uzavřenou obchodní dohodu. Obchod se službami v daném období vzrostl o 86 % a dosáhl 20 mld. euro. Dohoda mezi EU a Koreou je navíc první, která obsahuje samostatnou kapitolu týkající se udržitelného rozvoje. 

• Teritorium: Evropa | Korejská republika | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme