Dohoda v rámci WTO podpoří obchod se službami

Skupina v rámci Světové obchodní organizace (WTO) čítající 67 členů včetně EU uzavřela významnou dohodu ohledně snížení překážek v oblasti obchodu se službami.

Tato tzv. společná iniciativa týkající se domácí regulace v oblasti služeb by měla výrazně zjednodušit právní předpisy a překážky, čímž by měla podpořit obchod zejména malých a středních podniků. Podle odhadu WTO pomůže dohoda snížit náklady v rámci obchodu se službami až o 150 mld. USD ročně. Jednotliví členové skupiny by měli do konce roku 2022 představit konkrétní návrhy, jak zjednoduší obchod se službami na svých trzích, např. co se týče povolovacích postupů nebo zvýšení transparentnosti.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme