Dohodářům už stát vyplácí peníze. Žádat mohou do listopadu

Novela zákona o kompenzačním bonusu, která umožňuje získat podporu i lidem vykonávajícím práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nabyla v srpnu platnosti. Stát začal vyplácet dohodářům bonus ve výši 350 korun denně. Na peníze ale bude zřejmě většina čekat déle než klasické OSVČ.

Finanční správa začala vyplácet peníze i těmto lidem, kterým bylo v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření v souvislosti s výskytem koronaviru znemožněno pracovat – a to ke dni účinnosti zákona (tedy od pátku 7. srpna).

Žadatel o bonus musí vyplnit jednoduchý formulář a doručit jej na místně příslušný finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), poštovních služeb nebo i osobně. Žádosti lze podávat do konce třetího kalendářního měsíce od srpnového startu, tedy až do 30. listopadu 2020.

Formulář žádosti o kompenzační bonus

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že žadatel pracoval alespoň 4 z 6 měsíců před krizí (od 1. října 2019 do 31. března 2020) na pojištěnou dohodu. Dále mu musel být omezen nebo znemožněn výkon této práce kvůli koronavirové krizi.

Nebudeme tak rychlí jako u OSVČ

Finanční správa nicméně upozorňuje veřejnost, že vyřizování žádostí nebude tak rychlé, jako tomu bylo u bonusu pro živnostníky a společníky malých eseróček.

Důvodem je skutečnost, že zákon stanovuje řadu podmínek pro splnění nároku na výplatu bonusu, které musí pracovníci finančních úřadů důkladně prověřit.

„Finanční správa má za sebou proplácení bonusu pro živnostníky a společníky malých s.r.o. Žádostí pro tyto skupiny vyřídila ve velmi krátkém čase více než 900 tisíc, avšak vyřizování žádostí pro dohodáře je komplikovanější, protože o nich nemáme žádné údaje a musíme důkladně kontrolovat splnění zákonných podmínek. Prosíme proto veřejnost o trpělivost. Se zpracováváním žádostí o kompenzační bonusy máme mnoho zkušeností, ale v tomto případě nemůže být proplácení tak rychlé,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Vláda rozhodla o kompenzačním bonusu pro dohodáře

Kromě obecných náležitostí musí žádost o kompenzační bonus pro tzv. dohodáře obsahovat:

  • čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,
  • účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen,
  • vlastnoruční podpis v případě podání učiněného v listinné podobě či prostřednictvím e-mailu (vlastnoruční podpis naskenovaný),
  • identifikaci zaměstnavatele, pokud na jeho straně nastaly důvody omezení činnosti (jedná se o zaměstnavatele, který dotyčnému žadateli v rozhodném období zúčtoval příjem v částce zakládající účast na nemocenském pojištění a se kterým měl dotyčný současně ke dni 11. března 2020 uzavřenu dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti)
  • kopii dohody o práci konané mimo pracovní poměr, na základě které byl žadatel v rámci rozhodného období účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec
  • kopii mzdového listu zahrnujícího kalendářní měsíce, kdy byl subjekt kompenzačního bonusu účasten nemocenského pojištění na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr v rozhodném období (lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele).

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme