Dopady ruské agrese proti Ukrajině nejen na finskou bezpečnost a energetiku

Dne 10. května 2022 se na Velvyslanectví České republiky v Helsinkách uskutečnil kulatý stůl na téma dopadu ruské agrese proti Ukrajině na finskou a evropskou bezpečnost a energetickou politiku.

Za finskou stranu se diskuze zúčastnili zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Finského institutu pro mezinárodní věci a Helsinské univerzity.

Ilustrační fotografie

V rámci kulatého stolu ke změnám v bezpečnostní situaci a energetické oblasti vystoupili Jari Vilén, velvyslanec finského Ministerstva zahraničních věcí pro Barentsův region a Severní dimenzi EU, Veli Pekka Tynkkynen, profesor Helsinské univerzity a Národní univerzity obrany specializující se na ruskou energetickou a environmentální politiku, a Juha Jokela, ředitel výzkumného programu EU v rámci Finského institutu pro mezinárodní věci.

Akce se dále kromě zástupců českého velvyslanectví zúčastnili velvyslanci Francie, Kanady, Německa, Rakouska, Rumunska a diplomaté Švédska a Polska.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Jedním z hlavních témat diskuze bylo hodnocení aktuální bezpečnostní situace ve Finsku i v Evropě a proces aktuálního směřování Finska do NATO. Návratem NATO k teritoriální obraně se otevírají možnosti posílit bezpečnostní dimenzi EU v oblasti krizového řízení a spolupráce obranného průmyslu.

Finsko vkládá poměrně velké naděje do implementace nedávno schváleného Strategického kompasu. Finsko se musí vyrovnat s historicky poměrně výraznou energetickou závislostí na Rusku, která dnes není již tak velká co do celkového objemu, ale jde napříč téměř všemi sektory a zahrnuje zejm. průmyslová odvětví.

Relativní výhodou je nízký podíl zemního plynu ve finském energetickém mixu a zcela minimální počet domácností jakožto koncových odběratelů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Daniel Horák, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme