Dopady rusko-ukrajinského válečného konfliktu na libanonské hospodářství

Libanon dlouhodobě dováží více než 85 % své spotřeby pšenice z Ukrajiny. Druhým největším dovozcem je Egypt, který má dodavatele jak z Ukrajiny, tak i Ruska a dováží cca 70 % své spotřeby.

Vzhledem k probíhajícímu válečnému konfliktu, následkem čehož je zablokován ukrajinský komerční přístav Oděssa, bude Ministerstvo zemědělství Libanonu nuceno v nejbližších dnech oslovit další významné světové dodavatele pšenice a vyhlásit soutěž s termínem dodání v dubnu 2022. Dle informací budou osloveny dodavatelé z USA, Kanady, Argentiny, Paraguaye, Austrálie a zemí EU.

Ilustrační fotografie

V důsledku exploze v bejrútském přístavu v r. 2020, která zničila jediné obilné silo v Libanonu, nemá od té doby Libanon žádné moderní skladovací prostory na pšenici a další obiloviny. To je důvod, proč nemá Libanon v současné době dostatečné zásoby na překonání dlouhodobějších výpadků v dodávkách, respektive stávající zásoby stačí pouze na 1 měsíc.

Nutnost dalších objednávek s co nejkratším termínem plnění je urgentní. Chléb je dnes v Libanonu poslední položkou, která je stále státem dotovaná a tudíž cenově přijatelná i pro nejchudší vrstvy místních obyvatel včetně početné skupiny syrských uprchlíků.

Probíhající válečný konflikt dále významně zdraží potravinářské komodity, které jsou již nyní na nejvyšší úrovni za posledních 10 let. Během jediného dne konfliktu se cena pšenice dostala na více než 300 USD za tunu. K rychlému růstu cen potravinářských komodit je ještě nutné připočítat rychle se zvyšující cenu za mezinárodní dopravu, způsobenou silným nárůstem cen ropy, která poprvé od r. 2014 přesáhla 100 USD za barel.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme