Doprava a spoje – statistický přehled

Dokument v oborových informacích zahrnující údaje a data o dopravě a spojích.Do odvětví dopravy se zařazují ekonomické subjekty, které obstarávají přemísťování nákladů a osob v těchto oborech: železniční doprava, silniční doprava, potrubní doprava, vnitrozemská vodní doprava a letecká doprava. Podle mezinárodní metodologie se do odvětví dopravy navíc zahrnují subjekty zabezpečující vedlejší a pomocnou činnost v dopravě včetně činnosti cestovních kanceláří.

Do odvětví spojů se zařazují právní subjekty a jejich výkonné jednotky působící v oblasti poštovní a kurýrní činnosti a v oblasti telekomunikací. Česká pošta, státní podnik v rámci poštovních služeb, zajišťuje služby poštovních zásilek a poštovních poukazů. Kromě toho navíc provádí širokou škálu činností na základě individuálních smluvních vztahů. K telekomunikačním službám patří vysílání, přenos a přijímání informací jakéhokoliv druhu formou znaků, řeči, zvuku nebo obrazu pomocí telekomunikačního zařízení. Většinu údajů ČSÚ přebírá z jiných zdrojů.

Vývoj v roce 2018

V roce 2018 vzrostly tržby v dopravě a skladování v ČR nejvíce za posledních jedenáct let. Pokles tržeb byl zaznamenán pouze v březnu a v prosinci. Naopak nejvyšší reálný růst tržeb byl v lednu. Za celý rok 2018 se tržby v dopravě meziročně zvýšily v běžných cenách o 6,3 %. Po přepočtu na stálé ceny tržby vzrostly o 4,6 %. K celkovému vývoji nejvíce přispěl růst tržeb o 6,3 % ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, které zahrnují například spediční služby, služby letišť a řízení letového provozu, služby parkovišť, přístavů, železničních stanic a autobusových terminálů či manipulaci s nákladem. Nárůst tržeb pozemní a potrubní dopravy o 3,7 % ovlivnil vývoj tržeb železniční dopravy (+4,0 %), silniční dopravy (+3,8 %) a potrubní dopravy (+0,3 %). Vyšší tržby vykázala letecká doprava (+7,4 %) a vodní doprava (+16,9 %). Dvouciferný růst tržeb vodní dopravy v posledních třech čtvrtletích roku 2018 byl způsoben provozováním přepravy českými přepravci mimo území ČR. Přestože v prvním pololetí tržby poštovních a kurýrních činností vzrostly, celoročně se snížily o 2,0 %.

Tržby v sekci doprava a skladování ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostly o 2,7 %. Nejvíce se dařilo vodní dopravě (+27,5 %) a letecké dopravě (+13,4 %). Celkový růst tržeb však nejvíce ovlivnila objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava, jejíž tržby vzrostly o 2,7 %, spolu se skladováním a vedlejšími činnostmi v dopravě, jejichž tržby vzrostly o 3,2 %. Naopak tržby poštovních a kurýrních činností klesly o 5,8 %.

Na růstu tržeb informačních a komunikačních činností o 5,3 % se podílela všechna odvětví. Nejvyššího meziročního růstu tržeb dosáhly informační činnosti (o 9,1 %), které rostly nepřetržitě již pátým rokem. Zvýšení tržeb zaznamenaly také vydavatelské činnosti (o 7,1 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 6,7 %), tvorba programů a vysílání (o 6,0 %), telekomunikační činnosti (o 2,3 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 0,3 %).

Pravidelné novinky e-mailem