Doprava a spoje – statistický přehled

Dokument v oborových informacích zahrnující údaje a data o dopravě a spojích.

kaprik / Shutterstock.com

Do odvětví dopravy se zařazují ekonomické subjekty, které obstarávají přemísťování nákladů a osob v těchto oborech: železniční doprava, silniční doprava, potrubní doprava, vnitrozemská vodní doprava a letecká doprava. Podle mezinárodní metodologie se do odvětví dopravy navíc zahrnují subjekty zabezpečující vedlejší a pomocnou činnost v dopravě včetně činnosti cestovních kanceláří.

Do odvětví spojů se zařazují právní subjekty a jejich výkonné jednotky působící v oblasti poštovní a kurýrní činnosti a v oblasti telekomunikací. Česká pošta, státní podnik v rámci poštovních služeb, zajišťuje služby poštovních zásilek a poštovních poukazů. Kromě toho navíc provádí širokou škálu činností na základě individuálních smluvních vztahů. K telekomunikačním službám patří vysílání, přenos a přijímání informací jakéhokoliv druhu formou znaků, řeči, zvuku nebo obrazu pomocí telekomunikačního zařízení. Většinu údajů ČSÚ přebírá z jiných zdrojů.

Vývoj v roce 2020

Opětovné zpřísnění protiepidemických opatření znamenalo pro většinu odvětví služeb pokles ve srovnání se 3. čtvrtletím. Výjimkami, kde se růst tržeb proti 4. čtvrtletí 2019 zachoval, byly ty, které nabízely řešení v prostředí omezeného sociálního kontaktu. Jednalo se například o poštovní a kurýrní činnosti (+21,0 %) nebo informační činnosti (+7,6 %, zahrnují například zpracování dat, webové portály a hosting) a také tvorbu programů a vysílání (+7,8 %).

Tržby v dopravě a skladování poklesly o 12,6 %, především díky vývoji v pozemní a potrubní dopravě (o 12,0 %) a ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 10,2 %). Výrazný pokles tržeb vykázala letecká doprava (o 69,1 %) a vodní doprava (o 38,9 %). Za celý rok 2020 se naopak zvýšily tržby poštovním a kurýrním činnostem (o 13,1 %).

V rámci restrikcí prosperovaly poštovní a kurýrní činnosti (+13,1 %), jejichž úloha loni nabyla na důležitosti kvůli uzavření části maloobchodu, ale také stravování a pohostinství (dovážka jídla je drobný segment, který v minulých letech prudce rostl). Tržby rostly také v telekomunikačních činnostech a v informačních činnostech.

• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme