Dopravní a logistická strategie Saúdské Arábie a příležitosti pro zahraniční firmy

Saúdská vláda nedávno představila ucelenou národní strategii pro sektor dopravy a logistiky, který si klade za cíl maximálně využít výhodnou geografickou pozici země.

Strategie má napomoci diverzifikaci ekonomiky v souladu s vládní strategií Vize 2030. Ačkoli je strategie z velké části amalgámem již existujících plánů, jejich záběr dále rozšiřuje a zvažované investice dělají z jednotlivých plánů zajímavé příležitosti.

Lokace Saúdské Arábie se jeví po léta nedostatečně využitou výhodou. Země, omývaná ze tří stran mořem, kterým proplouvá 12 % mezinárodního obchodu a třetina světového exportu ropy, je v ideální pozici pro to stát se globálním hubem mezi Asií, Afrikou a Evropou, stejně jako ostatními zeměmi Blízkého východu.

Hodnota logistického trhu v Saúdské Arábii se v roce 2020 odhadovala na 18 mld. USD. V roce 2021 by měla vzrůst na 25 mld. USD, mimo jiné taky díky nárůstu elektronických obchodů a s nimi spojenými dodávkami. Dalším impulsem je také rychlé otevírání se Saúdské Arábie okolnímu světu a na to navázaná intenzifikace obchodních vztahů.

Plány na rozvoj železniční dopravy

V současné době Saúdská Arábie disponuje 5 330 km železničních tratí, z toho 450 tvoří vysokorychlostní trať Haramain mezi městy Mekka a Medína. Vládní strategie předpokládá rozšíření železniční sítě na 8 080 km s přepravní kapacitou 3 milionů pasažérů a 50 milionů tun nákladu.

Nejzajímavějším železničním projektem je „pozemní most“ o délce 1 300 km. Most bude tvořit trať mezi hlavním městem Rijád a druhým největším městem Džidda. Rozšířena bude kapacita stávající tratě mezi Rijádem a přístavem Dammám. V neposlední řadě bude postavena 115 km dlouhá trať mezi Dammámem a městem Jubail.

Mělo by tak být vytvořeno propojení mezi hlavními přístavy země a nejvýznamnějšími průmyslovými centry. Tím by měly vzniknout významné časové a finanční úspory oproti obeplouvání země kontejnerovými loděmi. První diskuse o tomto projektu proběhly již v roce 2005. V roce 2017 dokončila italská firma Italferr detailní design projektu.

Plány na rozvoj letištní infrastruktury

Letectví se na HDP podílí částkou 34 mld. USD, tedy téměř 5 %. Jen v roce 2018 bylo přepraveno na 99 mil. pasažérů. Vzhledem k rozloze země je zejména vnitrostátní letecká doprava sektorem s velkým růstovým potenciálem. Rozšířena by měla být lokální letiště ve městech Abha, Al Ahsa, Al Qassim, Arar, Ha’il a Džizán.

Zároveň se plánuje stavba nových letišť v Al Qunfudhah, na Farasánských ostrovech, v Ta’ifu, Nadžránu, a v neposlední řadě na severu a jihu hlavního města Rijád. Na mezinárodních letištích v Rijádu a Džiddě jsou plánována další rozšíření, včetně významného zvýšení nákladní kapacity.

Vedle plánů na výstavbu a rozšíření letišť bude založen nový národní letecký dopravce. Cílem je, aby saúdské aerolinky létaly do 250 destinací a dosáhly přepravní kapacity až 4,5 milionu tun.

Vzhledem k postupné privatizaci letišť v zemi, lze předpokládat, že i nová letiště budou vznikat za účasti soukromého sektoru, včetně možných PPP projektů. Zde je možné spatřovat příležitosti pro dodavatele řešení pro řízení leteckého provozu, ale také výbavy kargo terminálů, či bezpečnostních řešení.

Přístavy a navazující logistika

Projekty v rámci strategie zahrnují také investice ve výši 30 mld. USD do vylepšení zařízení přístavů. Plánována je také výstavby Přístavu krále Abdalláha, který se stane prvním přístavem v soukromém vlastnictví v zemi v odhadované hodnotě 42,4 mld. USD. Dalších 90 mld. USD bylo vyčleněno na rozvoj silniční a železniční infrastruktury pro posílení pohybu zboží v zemi, ale i pro posílení exportu díky zvýšené kapacitě dodávek z průmyslových zón do přístavů.

Také logistická zóna Al Khomrah v Džiddě bude otevřena soukromým investorům, což díky její poloze při Rudém moři skýtá zajímavé příležitosti. Současně se pracuje na významné elektronizaci a zkrácení celního řízení, cílem je zkrácení doby vyřízení na dvě hodiny. V přístavech a logistických centrech mají šanci uspět firmy nabízející např. přístavní jeřáby a další zařízení pro nakládku a vykládku, automatické třídící systémy, skenery a softwarové služby.

Odhadované investice

Celkové investice na implementaci iniciativ a projektů, které jsou součástí strategie, se do roku 2030 se odhadují na 163,5 mld. USD. Z toho dle některých projekcí připadne třetina jen na železniční projekty, 48 mld. USD na civilní letectví, 31,5 mld. USD připadnou na projekty Ministerstva dopravy SA, 15,7 mld. USD na projekty Hlavní přístavní správy a 8,2 mld. USD na ostatní projekty, včetně logistických. Celkem strategie zahrnuje na 378 projektů a 92 iniciativ.

Všechny shora uvedené projekty představují potenciální šanci pro firmy zabývajícími se dodávkami zboží a služeb v těchto sektorech, nejčastěji formou subdodávky (pro firmu, která není přítomná na saúdském trhu, není reálné zúčastnit se bez důkladných příprav a investic do místního zastoupení a nutných kontaktů přímo veřejných tendrů).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie). Autor: Vojtěch Hromek.

• Teritorium: Asie | Saúdská Arábie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme