Dostupnost potravin v Libanonu

Závislost Libanonu na dovozu potravin negativně ovlivňuje nestabilita globálních dodavatelských řetězců, což znatelně narušuje vytváření a udržování dostatečných potravinových zásob na celonárodní úrovni.

Týká se to zejména dodávek ukrajinské a ruské pšenice, na které je celý Blízký východ závislý. Do Libanonu se více než 80 % pšenice a dalších obilovin dováží právě z Ukrajiny a Ruska.

Ilustrační fotografie

Libanonští oligopolní obchodníci a dovozci potravin, kteří ve výsledku mají plnou kontrolu nad zásobami a maloobchodními cenami, byli nuceni změnit zavedené dodavatele a místo amerických a evropských značek začali více dovážet turecké a syrské potraviny.

Libanonské zemědělství se nadále potýká s výrazným nedostatkem finančních zdrojů nutných pro dovozy osiva a hnojiv, což brzdí vlastní výrobu. Navzdory relativně bohaté půdě a příznivému středomořskému klimatu je většina orné půdy v Libanonu stále neefektivně využívána. V současné době představuje obdělávaná půda v Libanonu méně než 25 % celkové rozlohy země.

Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Problémem je také roztříštěné vlastnictví půdy. Vzhledem k často velmi nesofistikovaným výrobním procesům a s tím spojeným vysokým výrobním nákladům je stále libanonské zemědělství jako celek málo konkurenceschopné. Zveřejněná studie Světové banky ukazuje, že v roce 2022 je nominální míra inflace druhá nejvyšší na světě. Studie dále uvádí, že v Libanonu došlo od roku 2020 do roku 2022 k 500% nárůstu životních nákladů.

Na každodenní úrovni je patrné zhoršování potravinové bezpečnosti, což si vynutilo změnu místních stravovacích návyků. Potravinová bezpečnost neznamená pouze základní dostupnost potravin, ale zejména způsob jejich skladování a distribuci se zachováním všech základních hygienických standardů.

V Libanonu je velký nedostatek chladírenských kapacit zejména pro skladování masa a mléčných výrobků. V této oblasti se naskýtá velká příležitost pro české dodavatele moderní chladírenské techniky, bez které se libanonští obchodníci neobejdou. Je potřeba navázat na velmi dobré renomé českého potravinářského strojírenství, které má reference ve všech zemích Blízkého východu. I přes složitou finanční situaci budou zemědělci a obchodníci nuceni v tomto sektoru investovat.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj: libanonské zemědělské zpravodajství

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme