Dotace na podporu ochrany duševního vlastnictví v malých a středních firmách pro rok 2024

Stejně jako v roce 2023, budou i v roce 2024 malé a střední české firmy moci využívat výhodných dotací na podporu ochrany duševního vlastnictví z evropského programu Fond pro MSP (SME Fund).

Program bude rozšířen, aby pokrýval i některé další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Ilustrační fotografie

Program bude poskytovat dotační podporu až do výše 1 000 EUR na náklady spojené s registrací ochranných známek a průmyslových vzorů (designů) a to jak na národní, tak i na regionální i celoevropské úrovni. Nově bude možné z tohoto programu rovněž získat dotační podporu na registrace výše zmíněných forem duševního vlastnictví i v dalších mimoevropských státech.

Dále program firmám umožní získat výraznou dotaci na vybrané náklady související s přípravou a registrací patentových přihlášek na národní i celoevropské úrovni (včetně nákladů na některé rešerše, průzkumy a právní služby spojené s přípravou patentových přihlášek), až do celkové výše 3 500 EUR.

Jinou novinkou programu budou v roce 2024 dotace poskytované na celoevropskou ochranu nových rostlinných odrůd do výše 1 500 EUR (na online vyplnění registračních přihlášek a na náklady spojené s průzkumem).

Podobně jako v předchozích letech bude v rámci programu pokračovat dotační podpora specializovaných služeb umožňujících analýzu duševního vlastnictví přímo ve firmách (tzv. IP Scan) a nově i na vybrané služby spojené s vymáháním práv k duševnímu vlastnictví (tzv. IP Scan Enforcement).

Při využívání všech výše zmíněných dotací z programu Fond pro MSP bude stále platit důležité základní pravidlo: žadatelé (představitelé malých a středních firem) se do programu musejí nejprve formálně zaregistrovat a následně vyčkat 1–2 týdny na rozhodnutí poskytovatele o udělení požadované dotace. Teprve poté mohou přistoupit k registraci zvolených forem svého duševního vlastnictví, uhradit s tím související náklady a následně si zpětně zažádat o refundaci těchto nákladů z prostředků Fondu pro MSP.

Bližší informace o dotačním programu Fond pro MSP jsou dostupné na webu EUIPO: Fond pro MSP.

Zdroj: Enterprise Europe Network, autor: Václav Suchý.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme