Dotace pro nové lékaře

Ministerstvo zdravotnictví se snaží nedostatek lékařů v některých regionech řešit. Vypsalo proto dva dotační programy, které jsou určené pro praktické lékaře a pediatry a pro zubní lékaře. V roce 2018 ministerstvo podpořilo celkem 23 nových praxí v celkové výši 15,5 milionu korun.„Podporujeme lékaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech tak, aby byla zajištěna dostupnost zdravotní péče rovnoměrně ve všech regionech a pacienti nemuseli daleko dojíždět. Dotace pomůže lékařům pokrýt vysoké výdaje na personál a u praktiků i na vybavení. Je to jedno z řešení neutěšené personální situace na venkově,“ uvedl Adam Vojtěch.

Oba programy mají proto za cíl finančně podpořit vznik praxí v oblastech, kde lékaři dlouhodobě chybějí. Pro praktické a dětské lékaře je dotační program vypisován od roku 2016. Od té doby ministerstvo udělilo již 24 dotací v celkové výši 6,9 milionu korun. Z toho jen za rok 2018 bylo schváleno celkem 14 dotací ve výši 4,6 milionu korun. „Zájem praktických lékařů o dotaci jednoznačně roste. Každý rok na ně ministerstvo vyčlení zhruba pět milionů korun,“ dodal k programu Adam Vojtěch.

Celková výše jednorázové dotace z dotačního programu pro praktické lékaře je 500 tisíc korun. Dotace je určena na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta v maximální výši 250 tisíc korun a na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře rovněž v maximální výši 250 tisíc korun.

Druhý dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb ministerstvo vyhlásilo v květnu 2018. Stomatologové mohou žádat o příspěvek na krytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky až do výše 1,2 milionu korun. „Celkem jsme vyčlenili přes 100 milionů korun ze státního rozpočtu. Během čtyř let tak může být dotace udělena až stovce žadatelů,“ uvedl ministr.

K prosinci letošního roku bylo schváleno celkem devět dotací v celkové výši 10,8 milionu korun. „Jednou z podmínek udělení dotace je, aby lékař do tří let přijal minimálně 1500 pojištěnců. Do konce roku 2021 tak svého zubaře získá minimálně 13 500 pacientů,“ zdůraznil ministr Vojtěch. Žadatel o dotaci je rovněž povinen doložit, že má uzavřenou smlouvu alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami s největším zastoupením pojištěnců v dané oblasti.

Podle všeho by přitom ministerstvo mohlo ušetřit, pokud by z narůstající administrativní zátěže vynechalo dosluhující lékaře vyššího věku, za které pak obtížně a s pomocí dotací hledá náhradu. Úbytek profesionálů ve zdravotnictví by se tak mohl zmírnit alespoň do doby, než se projeví nové pobídky pro vysoké školy vzdělávající lékaře.

Převzato z časopisu Profit.

Doporučujeme