Dotace pro podnikatele se nově zaměří i na využívání vody

Nejdůležitějším dotačním programem pro podnikatele bude v letech 2021 až 2027 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Novou prioritou má být nakládání s vodami, posílí i význam digitalizace podniků.

Po roce 2021 naváže na nynější dotační program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Bude kopírovat stávající dotační priority, kterými jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky či klimatická politika.

V podpoře výzkumu a vývoje zůstanou programy Potenciál, Aplikace i Inovace. Novinkou má být podpora celého procesu uvedení nové inovace na trh. Dotacemi bude chtít stát podpořit vytvoření inovativního ekosystému a spolupráci firem s výzkumnými organizacemi. Náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví, jako je třeba registrace patentů, se nově stanou podporovanými výdaji ve všech hlavních výzvách. Inovační vouchery bude možné využít i na nákup specializovaných služeb.

Program se zaměří na digitální projekty

Novou částí OP TAK bude digitalizace a adaptace podniků na Průmysl 4.0. Mezi podporované oblasti budou patřit kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, robotika, automatizace, výpočetní klastry či big-data. Součástí by měla být i podpora budování center pro digitální inovace. Na poslední chvíli ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přidalo novou prioritu – rozvoj digitálních dovedností.

Tabulka: Plánované rozdělení alokace OP TAK (zatím rozděleno jen 75 % dostupných prostředků v mld. Kč)

OblastPřidělená 75 %
alokace
Odhad poptávky od MPO
Výzkum, vývoj a inovace20,442,3
Digitalizace ekonomiky13,04,8*
Konkurenceschopnost MSP20,020,9
Energetika a klima16,753,8
Vysokorychlostní internet2,33,6
*Odhad poptávky MPO bez nové oblasti Rozvoj digitálních dovedností
Zdroj: SP ČR

U podpory malých a středních podniků budou hrát místo dotací větší roli finanční nástroje, jako třeba úvěrové garance. Ve výzvách se budou více zohledňovat nové technologické trendy. Ještě více pak bude podporováno například poradenství pro start-upy, internacionalizace a přístup k financování.

V energetice budou moci firmy i nadále získat dotace na energetické úspory, smart grids či obnovitelné zdroje energie. Posílena bude podpora čisté mobility, nově s dotacemi pro plug- in hybridy a vozy na vodík a zemní plyn včetně potřebné infrastruktury. V oběhovém hospodářství získají firmy peníze na pořízení nejlepších dostupných technologií, opětovné využití odpadů, ekodesign a snížení materiálové náročnosti výroby.

Novou dotovanou oblastí bude průmyslové nakládání s vodami s podporou na šetření vodou, využití odpadních vod, rozvoj výrobních procesů s uzavřeným vodním cyklem či budování retenčních nádrží. Alokace na všechny klimaticko-energetické oblasti je podle Svazu průmyslu nedostatečná a neúměrná odhadované poptávce firem.

Svaz průmyslu s MPO aktivně spolupracuje na co nejvhodnějším nastavení programu pro podnikatelské aktivity a předkládá náměty z praxe. Kdy přesně bude nový OP TAK spuštěn a jaká bude finální alokace, bude jasné po schválení víceletého rozpočtu Evropské unie.

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (2Q/2020), autoři: Jan Proksch, manažer pro výzkum, vývoj a inovace a Jan Šebesta, manažer pro dopravu a investice.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme