Dovoz cukru do Kazachstánu a další novinky ze sektoru zemědělství

Dne 10. prosince 2021 rozhodla Rada Euroasijské ekonomické komise o udělení celního osvobození, respektive bude umožněn bezcelní dovoz cukru, a to do 31. srpna 2022.

Cukr dovážený do Kazachstánu bude osvobozen od dovozního cla, a to v množství nejvýše 250 tis. tun.

Ilustrační fotografie

Pokles hrubé domácí produkce v oblasti zemědělství za 11 měsíců

Od ledna do listopadu r. 2021 činila hrubá produkce produktů a služeb v zemědělství v Kazachstánu cca 14 mld. €, což je o 2,3 % méně než za stejné období v předchozím roce.

Hlavní objem produkce za sledované období zajišťovaly tradičně zemědělské produkty: 13,94 mld. €. Z toho rostlinná výroba činila 8,46 mld. € a živočišná výroba 5,48 mld. €.

Pokles zemědělské produkce v tomto roce (ve srovnání s předchozím rokem) je způsoben poklesem rostlinné výroby o 6,5 %. V rostlinné výrobě byl letos v řadě regionů zaznamenán pokles sklizně obilnin, a to v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Změny v systému státních dotací v oblasti živočišné výroby – skot a drůbež

Ministerstvo zemědělství Republiky Kazachstán bude reformovat systém přidělování státních dotací v oblasti zemědělství, a to na základě doporučení Protikorupční služby Kazachstánu.

Cílem změn je vytvořit transparentní systém rozdělování veřejných prostředků, ke kterému budou mít přístup všechny subjekty včetně drobných zemědělců.

Ministerstvo zemědělství Republiky Kazachstán vyhodnotilo současný systém státní podpory pro chov zvířat jako příliš složitý a nepřehledný, konkrétně se jedná o nastavení podmínek a kritérií pro získání dotací, která musí zemědělec splnit. Kritéria přitom splňují velcí účastníci trhu, kteří si ukrojují velký podíl z dotačních prostředků.

Ministerstvo zemědělství Kazachstánu navíc navrhuje ponechat pouze dva typy dotací: na nákup chovného skotu a na prodej hotových výrobků. První typ dotací pomůže zlepšit kvalitu stáda a vytvoří podmínky pro zvětšení objemů produkce.

Druhý typ dotace podpoří prodej masa, mléka a hospodářských zvířat v zemi, protože státní podpora bude vázána na prodej kazašským odběratelům – obchodním řetězcům, masokombinátům, výkrmnám, mlékárnám, nikoli na prodej do zahraničí.

Stejně tak se změní systém dotací v chovu drůbeže: drůbežárny dostanou pouze dva druhy dotací – na nákup mladých kuřat a na prodej hotových výrobků do obchodních řetězců a prodejen.

Ilustrační fotografie

Zprovozněn závod na výrobu zemědělských semen

Začátkem prosince byl v regionu Severního Kazachstánu uveden do provozu jediný závod na výrobu zemědělských semen v zemi. Kapacita podniku umožní produkovat až 60 tis. tun ročně. Investiční projekt stál 2 mil. €.

Očekává se, že zprovoznění nového podniku bude mít vliv na zlepšení semenářského fondu v Kazachstánu a poskytne zemědělcům kvalitní osivo.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme