Drahé energie na firmy teprve dopadnou. 80 % podniků nemá na příští rok zafixované ceny

Rekordní zdražování elektřiny i plynu na řadu firem zřejmě teprve dopadne. Ukázal to zářijový průzkum Svazu průmyslu a dopravy mezi 114 zejména průmyslovými podniky.

Z šetření vyplývá, že na příští rok má zafixované ceny elektřiny jen asi 20 % firem, u plynu pak má na rok 2023 zajištěný kontrakt 22 % firem. Více než dvě třetiny oslovených podniků zároveň zaznamenaly problémy při vyjednávání smluv na dodávku energie na příští rok. Řada firem dostala násobně vyšší cenovou nabídku, než na jakou byly doposud zvyklé.

Ilustrační fotografie

Takřka dvě třetiny firem, které se zúčastnily průzkumu SP ČR, mají pro letošní rok zafixovanou cenu elektřiny. U plynu má na letošek zajištěnou cenu 69 % podniků. Pouze polovina firem, které mají cenu elektřiny nebo plynu fixovanou na letošní rok, má cenu za podobných podmínek jako v roce 2021. Druhá polovina firem má fixace za mnohonásobně vyšší ceny. Pouze jedné třetiny dotázaných firem se navýšení cen elektřiny a plynu dosud výrazně nedotýká.

Příští rok ale můžou mít firmy s cenami energie větší problémy. Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázal, že jen 20 % firem má zafixovanou cenu elektřiny i na rok 2023. U plynu pak má ceny na příští rok zajištěno 22 % podniků. „Z našeho průzkumu jednoznačně vyplývá, že vysoké ceny energie na řadu firem teprve dopadnou a mohou s nimi mít velké problémy. Je proto potřeba, aby vláda rychle hledala další možnosti mimořádných opatření pro podniky – velkoodběratele energie a zároveň vyjednala prodloužení pomoci dle Dočasného krizového rámce na celý příští rok, která je zatím schválena pouze do konce letošního roku, a upravila její parametry. Letos má zatím ještě část firem ceny fixované. Pomoc budou potřebovat hlavně příští rok,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

O tom, že největší problémy s nárůstem cen energie na průmysl teprve dopadnou, svědčí i zkušenosti firem s vyjednáváním kontraktů na příští rok. Více než dvě třetiny oslovených podniků uvedly, že se setkaly s problémy při vyjednávání smluv o dodávkách na rok 2023. „Některé firmy dostaly od dodavatele například několikanásobně vyšší cenovou nabídku, než na jakou byly dosud zvyklé. Takto vysoké ceny se budou dále negativně odrážet v inflaci, dostupnosti vstupů a celkové ekonomické situaci České republiky,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Z průzkumu také vyplývá, že už letos platily firmy za elektřinu i plyn průměrně více jak dvojnásobek oproti loňskému roku.

Firmy se s energií snaží šetřit

V reakci na rekordní zdražování elektřiny i plynu se průmyslové podniky snaží co nejvíc energie uspořit. Právě investice do energetických úspor patří mezi nejčastější opatření, ke kterým firmy v reakci na zdražování energie přistoupily. „Řada firem také byla nucena promítnout zdražování energie do cen své produkce, pouze malé části podniků se to ale podařilo v plné výši. Takřka polovina firem kvůli vysokým cenám energie omezila plánované investice. To může být do budoucna ovšem problém, protože firmy omezením investic do svého rozvoje mohou ztratit konkurenceschopnost,“ připomíná Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ve snaze ušetřit náklady na energii firmy v následujících měsících nejčastěji zvažují investici do fotovoltaické elektrárny nebo do výměny zdrojů osvětlení. Pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny chystá skoro 60 % oslovených podniků, úspornější osvětlení plánuje instalovat víc než polovina firem. Čtvrtina firem bude také v rámci úspor energie modernizovat svou otopnou soustavu.

Snaha uspořit plyn naráží u řady firem na technologické i jiné překážky. „Více než tři čtvrtiny dotazovaných firem, které používají plyn ve výrobních technologiích, nebyly schopny omezit jeho spotřebu, protože rychlá náhrada plynu není v jejich zařízeních technicky možná. To se týká například skláren, keramiček nebo jiných podobných provozů, “ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR se uskutečnil ve dnech 6. až 14. září 2022 a zúčastnilo se ho 114 zejména průmyslových podniků.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme