Dražší jídlo i nápoje. Stravné u služební cesty se zvýšilo

Když vyšlete zaměstnance na služební cestu, musíte mu proplatit dopravu, jídlo a pití, ubytování a další nutné výdaje související s jeho cestou. Zatímco dopravu a ubytování proplácí zaměstnavatel na základě skutečných výdajů, jídlo a pití nemusí zaměstnanec nijak dokládat. Má totiž ze zákona nárok na paušální částku čili stravné stanovené podle počtu hodin strávených na služební cestě bez ohledu na to, zda ji ve skutečnosti utratil.

Vzhledem k tomu, že jídlo a nealkoholické nápoje v restauracích zdražily, musí zaměstnavatelé od 1. ledna 2020 proplácet zaměstnancům více. Minimální částka stravného se zvýšila o 4 koruny v prvním časovém pásmu, o 7 korun ve druhém pásmu a o 10 korun ve třetím pásmu.

Pokud zaměstnavatel v podnikatelské sféře poskytne zaměstnanci náhrady vyšší, než umožňuje zákoník práce poskytnout zaměstnancům ve státní sféře, jsou u zaměstnance tyto nadlimitní příjmy předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a podléhají odvodům na pojistné. Zaměstnavatel si však může do daňových výdajů uplatnit veškeré náhrady, které zaměstnanci vyplatí, tedy i ty v nadlimitní výši.

Zahraniční stravné 2020

Cílem poskytnutí náhrad pro zahraniční pracovní cesty je zajistit zaměstnancům přiměřenou finanční kompenzaci, která má pokrýt celodenní stravu ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy. Případně v zařízeních první kvalitativní třídy, pokud zaměstnanec cestuje do rozvojových zemí Asie, Afriky či Latinské Ameriky.

Výše cestovních náhrad zohledňuje cenové hladiny dané země a reaguje na případné výkyvy devizových kurzů anebo změnu meziročních indexů spotřebitelských cen v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo pro rok 2020 zvýšení základní sazby zahraničního stravného nově u 23 zemí. U ostatních zemí zůstává beze změny.

Jako příklad zemí, kde došlo k navýšení zahraničního stravného, lze jmenovat Dánsko (z 50 na 55 eur), Irsko (ze 45 na 50 eur), Lucembursko (ze 45 na 50 eur) nebo třeba Španělsko (ze 40 na 45 eur) a Spojené státy americké (z 55 na 60 USD). Sazby stoupnou i v zemích jako Austrálie, Malajsie, Nový Zéland, Omán, Saúdská Arábie, Singapur, Sýrie a Venezuela.

Základní sazba se vztahuje na služební cesty, při nichž zaměstnanec v cizině stráví víc než 18 hodin v kalendářním dni. Jestliže je za hranicemi ČR kratší dobu, může dostat jenom dvě třetiny sazby (od 12 do 18 hodin) nebo jenom jednu třetinu (méně než 12 hodin, ale aspoň hodinu).

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře může zaměstnanci vyplatit i vyšší než základní sazbu. Pro zaměstnavatele je daňově uznatelným výdajem celá částka poskytnutého stravného (i v nadlimitní výši), avšak z částky stravného nad maximální limit pak zaměstnanec odvádí povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, jakož i daň z příjmů fyzických osob.

Ke snížení sazby stravného také může dojít v případě, že je během pracovní zahraniční cesty zaměstnanci bezplatně poskytnuto jídlo. Tedy snídaně, oběd či večeře, nikoli pouze malá svačina. Stravné se za každé jídlo poté zaměstnanci krátí, a to následovně: Základní sazba stravného se za každé bezplatné jídlo může snížit až o 25 %, dvoutřetinová základní sazba se může za každé jídlo snížit až o 35 % a třetinová výše základní sazby se může za každé bezplatné jídlo snížit až o 70 %.

Kapesné nepodléhá dani

Pokud chcete zaměstnanci dopřát na zahraniční pracovní cestu více peněz, ale zaměstnanec je nemusí danit a platit z nich odvody na pojistné, máte možnost mu vyplatit tzv. kapesné. To může činit až 40 % zahraničního stravného a nemusíte jej požadovat po zaměstnanci zpětně vyúčtovat. Kapesné jako dávka také nepodléhá krácení z důvodu kratší pracovní cesty anebo poskytnutí bezplatného jídla. Vyplacené kapesné představuje pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad. Stravné i kapesné může posloužit i jako nástroj benefitního systému společnosti.

Stravné 2020

Pro nepodnikatelskou sféru jsou pro rok 2020 platná následující pásma:

  • 86 Kč až 102 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 131 Kč až 157 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  • 205 Kč až 245 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru dojde ke zvýšení minimální částky:

  • 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  • 131 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  • 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
  • Soukromá společnost je tedy vázána spodní hranicí, ale může zaměstnanci proplatit i jakoukoliv vyšší částku – na rozdíl od státní správy ji neomezuje horní hranice.

Za každé jídlo poskytnuté zaměstnanci zadarmo, které má povahu snídaně, oběda nebo večeře, se stravné krátí:

  • 70 % u služební cesty v rozsahu 5 až 12 hodin,
  • 35 % u služební cesty v rozsahu od 12 hodin do 18 hodin,
  • 25 % u služební cesty v rozsahu nad 18 hodin.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Veronika Žáčková

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Neurčeno

Doporučujeme