Dřevostavby jsou v Rakouska stále populárnější


  • Země: AT – Rakousko
  • Datum zveřejnění: 07.11.2019

V letošním roce vydala Univerzita zemědělských věd ve Vídni studii, ve které informomovala o zajímavém trendu ve stavebnictví, a sice o nárůstu dřevostaveb. 
Posledních 20 let, od roku 1998 do roku 2018 se postupně zvyšoval podíl staveb ze dřeva z 14 na 24 %. Tudíž zhruba každá čtvrtá stavba je vyrobena ze dřeva. Do kategorie dřevostaveb spadají stavby, u kterých je nosná konstrukce aspoň z 50 % tvořena dřevem nebo materiálů na bázi dřeva.
Podíváme-li se na samotné dřevostavby, tak 53 % jich tvoří bytové výstavby, a sice rodinné domy či bytové domy spolu s přístavbami a přestavbami. Zkrátka všechny stavby vyžadující stavební povolení. Zbylých 47 % bylo tvořených nebytovými budovami, nejčastěji kancelářemi, komerčními či průmyslovými budovami, popřípadě zemědšlskými budovami.
V rezidenčním segmentu je nárůst také patrný. Podíl dřevostaveb se zvýšil z 10 na 23 %. Konkrétně 44 % tvoří již zmíněné přístavby a přestavby, 37 % rodinné domy a 19 % bytové domy.
Zajímavý je příběh u bytových domů, dvojdomů a řadových domů. V roce 1998 jich bylo pouhé 1 % klasifikováno jako dřevostavba. O dekádu později už jejich podíl tvořil 4 % a v loňském roce už to bylo 11 %. Ještě markantnější je vzestup u veřejných staveb. Stejně jako u bytů, tak i u nich byl roce 1998 podíl staveb za dřeva roven jednomu procentu. V roce 2008 už to bylo 5 % a v roce 2018 dokonce 19.
V návaznosti na výsledky poslední dekády můžeme předpokládat, že trend u dřevostaveb a jejich výstavby bude nadále rostoucí. Ve Vídni operuje společnost proHolz, která se věnuje potenciálu velkoobjemové výstavby ze dřeva. Od letošnho března poskytuje bezplatné poradenství pro developery a architekty v oblasti dřevostaveb při vývoji a realizaci vícepodlažních dřevěných budov ve Vídni. 
Podobné příležitosti jsou nabízeny i v dalších spolkových zemích.
 
Zdroj: a3bau.at
Zpracoval kolektiv autorů zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme