Drony ve službách průmyslu. Nová technologie si našla místo i v pojišťovnictví

Technika namísto lidského činitele si našla své využití i v oblasti pojišťovnictví – SATUM využívá bezpilotní letadla (drony) k likvidaci pojistných událostí. Uplatnění si tato neustále se vyvíjející technologie našla zejména po živelních událostech.

Jsou to místa těžko dostupná pro člověka a zmapování rozsahu škody včetně pořízení fotodokumentace je velice obtížné, zdlouhavé a nebezpečné. Dnes víme, že letecká technika vybavená 40 MPx fotoaparátem a termokamerou 640 x 512 Px dokáže zaznamenat daleko více informací než člověk.

Dokumentace i prevence

Jako příklad uvádím poškození střešní krytiny s hydroizolační folií, ze které je zřejmé zatečení vody do izolace střechy. Takto doložené podklady pro pojišťovnu znamenají jednoznačné prokázání poškození střechy a urychlí likvidaci pojistné události.

Další výhodou je, že nemusíme čekat, až dojde k prosáknutí vody do stropních podhledů a k následným škodám na budově v zimních měsících a ke škodám vzniklým na vnitřním vybavení objektu, které by byly prokazatelné až v momentu další škody. Moderní technika tak dokáže nejen pomoci při represivní činnosti způsobené živelnou událostí, ale dokáže zabránit škodám budoucím, uplatní se tedy i jako preventivní ochrana majetku.

Výstup z IR měření – detekce vadných panelů
Výstup z IR měření – detekce vadných panelů | Archiv SATUM

Bez limitů do výšek

Během leteckých prací není nutná instalace lešení či vysokozdvižných plošin. Po celou dobu je pilot bezpečně nohama na zemi. Rozsah leteckých prací nemá limity, technologie nabíjení nám umožňuje létat nepřetržitě. Omezeni jsme pouze leteckým provozem konkrétní lokality a počasím. Disponujeme flotilou dronů, které jsme schopni bezprostředně nasadit do akce včetně vyškolených pilotů pro letecké práce.

Rychleji, častěji, lépe

Dalším využitím letecké techniky na místo lidí je inspekce fotovoltaických elektráren. Dron vybavený termokamerou umožní kompletní inspekci v infračerveném spektru. Velice snadno a rychle detekuje poškozený prvek, zejména pokud se jedná o poškozený FV panel nebo článek panelu, ale i lokální bodové poškození panelu, takzvaný hotspot, mechanické poškození či PID degradaci.

Provozovatel FVE obratem získá komplexní výstup se souřadnicovým umístěním závad, a to celé v online rozhraní 2D nebo 3D mapy. Díky této technologii je možné provádět inspekce rychleji, častěji a s větší kvalitou, než to bylo možné dříve, kdy servisní technici museli za pomoci ručního měření obcházet celé FV pole, což mohlo zabrat i několik dní. Pro představu termometrická inspekce FVE o výkonu 1 MWp činí přibližně 2 hodiny leteckých prací.

Pohled na střešní konstrukci. Snímek vlevo barevně zobrazuje rozdíl teplot způsobený vlhkostí pod izolační folií s viditelnými průrazy po krupobití
Pohled na střešní konstrukci. Snímek vlevo barevně zobrazuje rozdíl teplot způsobený vlhkostí pod izolační folií s viditelnými průrazy po krupobití | Archiv SATUM

Miniaturizace pro širší využití

Vývoj a vybavení dronů jde nekompromisním tempem dopředu. To, co dnes dokážou malé stroje se vzletovou hmotností atakující 1 kg, to před rokem prováděla technika se vzletovou hmotností 5 kg, což je obrovský rozdíl v pořizovací ceně, ale také ve vztahu ke splnění legislativních podmínek a provozování činnosti v rámci letového provozu České republiky.

Budoucnost těchto malých pomocníků je jednoznačně nakloněná jejich využívání a nalézání dalšího uplatnění. SATUM tuto inovaci v oblasti pojištění českého průmyslu nejen podporuje, ale především aktivně využívá.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Michal Vláčil

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a byznys

Doporučujeme