Druhá výzva projektu Technologická inkubace bude vyhlášena začátkem roku

Projekt Technologická inkubace představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu, zejména inovativních startupů.

Druhá výzva se, vzhledem k rozšíření možností pro preinkubované startupy, přesouvá z původně avizovaného zveřejnění na přelomu listopadu a prosince na začátek příštího roku.

Ilustrační fotografie

Jedním z důvodů odložení výzvy je příprava vyhlášení všech 7 oblastí podpory Technologické inkubace, mezi které patří umělá inteligence, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví a farmacie nebo pokročilé materiály. Další je pak spojen s procesem vyhodnocování, vzhledem k velkému počtu přihlášených startupů bude nastaven rychlejší a efektivnější systém vyhodnocování. Velkým plusem také bude výzva v anglickém jazyce.
 
Projekt Technologická inkubace představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu. V horizontu nadcházejících pěti let předpokládá podpořit až 250 inovativních startupů částkou zhruba 850 milionů korun v sedmi klíčových oblastech. Ty jsou vysoce perspektivní pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost České republiky. Program odpovídá aktuální strategii agentury CzechInvest v podobě podpory vzniku inovací s vysokou přidanou hodnotou a technologického transferu realizovaného formou startupů.

Více informací o projektu naleznete na stránkách agentury CzechInvest.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme