Druhé Setkání českých a maďarských partnerských měst a obcí přineslo firmám nové obchodní příležitosti

Dne 5. září 2019 proběhlo druhé Setkání českých a maďarských partnerských měst a obcí, za účasti zástupců víc než 50 maďarských a českých měst a obcí.

Akci organizovaly společně Velvyslanectví České republiky v Maďarsku, Velvyslanectví Maďarska v České republice a CzechTrade Budapešť, ve spolupráci s Kanceláří hejtmana Zlínského kraje, která se významně podílela jak finančně, tak i na organizačním zabezpečení této významné události.

Záměrem setkání je posílit a rozvinout partnerské vztahy mezi českými a maďarskými městy a obcemi, podporovat kulturní a obchodní vazby mezi našimi státy a vytvořit pravidelné fórum, kde účastníci mohou mezi sebou sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat a navázat cenné kontakty. 

Záštitu nad akcí převzali Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky ČR (dřívější český velvyslanec v Maďarsku) a László Szőke, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Maďarska (dřívější maďarský velvyslanec v ČR). Akce byla realizovaná za finanční podpory MZV ČR, prostřednictvím programu aktivit veřejné diplomacie, kulturních aktivit a zapojení občanů do řízení samospráv.

Hlavním bodem setkání, obdobně jako vloňském roce, byl pracovní seminář plný prezentací a diskuzí o úspěšných formách spolupráce – poznatky získané z realizace projektů škol a institucí zaměřených na mládež, včetně výměnných pobytů, využití fondů Erasmus+ a Mezinárodního visegradského fondu a zadruhé zapojení firem do služeb měst a obcí. Byznysový panel zaštítily kancelář CzechTrade Budapešť a obchodně-ekonomické oddělení české ambasády v Maďarsku. 

Společnosti se mohly představit formou krátké prezentace a využít networkingových setkání. Participovalo 12 českých společností: Komerční Banka, Incinity, FN-NANO – Advanced Materials, ASIO New, EKO MODULAR, ELKO EP, INSTAR ITS, advokátní kancelář Peterka & Partners, MMCITÉ, Siebert & Talaš, Škoda Auto prostřednictvím maďarského partnera Porsche Hungária a maďarská společnost ZRC Solutions. Všechny společnosti nabízí výrobky, řešení nebo služby speciálně pro municipality. Společnost EFES byla opět jedním z hlavních sponzorů akce. 

Na Setkání vystoupil i premiér Andrej Babiš, který podpořil spolupráci v rámci V4 a následně se podrobně seznámil s přítomnými společnostmi nabízejícími inovativní řešení například pro chytrá města. Premiér se osobně podílel na představení konkrétního příspěvku k naplňování nové Inovační strategie ČR 2019-2030. Díky speciálnímu fotokatalytickému nátěru české inovativní firmy FN – NANO aplikovanému na budově velvyslanectví budou ve městě eliminovány emise motorových vozidel, jež české velvyslanectví provozuje.

Photo & video credit: RTM Pix Team – www.leskotamas.com
Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Budapešť.

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme