Druhý ročník projektu na podporu českých firem v Číně úspěšně završen

Velvyslanectví České republiky v Pekingu ve spolupráci s implementátorem projektu, společností Shenzhen Nongchao International Consulting Co., Ltd realizoval druhý ročník projektu na propagaci ekonomických aktivit (PROPEA).

Dle zpětné vazby od účastníků se projekt velmi osvědčil. Velvyslanectví České republiky v Pekingu realizovalo v roce 2022 projekt na podporu ekonomických aktivit. Implementátorem samotného projektu byla českým subjektem vlastněná čínská společnost Shenzhen Nongchao International Consulting Co., Ltd.

Ilustrační fotografie

Cílem programu PROPEA, připraveném Ministerstvem zahraničních věcí ČR ve spolupráci s  Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR, je podpora ekonomických aktivit českých firem na zahraničních trzích. České společnosti podnikající v Číně, či firmy aktivně zvažující svou přítomnost na tomto trhu, mohou díky tomuto programu využít služeb místních expertů, kteří jim pomohou například při zajištění kontinuity obchodních styků, respektive s vypracováním plánu pro vstup na čínský trh.

V současné době, kdy je Čína stále ještě částečně ochromena pandemií covidu-19 a cestování je složité, mohou rovněž pomáhat při nalezení nových obchodních partnerů či dohlížet na jejich aktivity v místě, zastupovat společnosti na veletrzích atd. Program je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie.

Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Letošní rok byl druhým, kdy velvyslanectví tento projekt realizovalo. Po předchozím roce, během nějž se podařilo realizovat služby pro tři české společnosti, se v roce 2022 podařilo v rámci projektu pomoci dokonce pěti českým subjektům. Dle zpětné vazby od zástupců českých firem zapojených do programu byla jejich očekávání přínosů programu plně naplněna.

Implementátor projektu, společnost Shenzhen Nongchao International Consulting, poskytl těmto firmám služby související především s vypracováním obchodních plánů vstupu na trh, zajištěním certifikací a registrací produktů, marketingovou podporou, založením společnosti, vytvářením dodavatelských a partnerských sítí v Číně apod.

Podnikání v Číně je náročné a to nejen kvůli složitým vstupním podmínkám spojených s protipandemickými opatřeními, ale i celou řadou obchodních i kulturních bariér. Cílem programu PROPEA je pomoci českým firmám k úspěšnému a dlouhodobému působení na tomto trhu. Vstup na trh je v naprosté většině případů složitý a časově velmi náročný. Trh však skýtá zajímavé příležitosti i v souvislosti s politikou vedení země akcentující růst domácí poptávky, tedy investic a zejména spotřeby.

V letošním roce sice zejména kvůli vleklým lockdownům klesl podíl soukromé spotřeby na HDP z 39 % v roce 2021 na 37 %, z dlouhodobého hlediska se však jedná o rostoucí trend. Čínská střední třída bohatne, s čímž je spojena i poptávka po luxusnějším zboží. Podíl soukromé spotřeby na HDP u vyspělých ekonomik se pohybuje průměrně okolo 55 %, je tedy značný předpoklad, že čínská domácí spotřeba bude během tohoto desetiletí rapidně růst.

Příležitostí pro české firmy jsou rovněž čínské e-commerce platformy. Pro společnosti bez stálé přítomnosti na čínském trhu může být zajímavou možností tzv. cross-border e-commerce, kdy je zboží zakoupené čínskými zákazníky zasíláno přímo od českého dodavatele, případně ze skladu mimo Čínu. Ve spolupráci s agenturou CzechTrade a místním realizátorem byl koncem roku 2021 na platformě JD.com založen „Český národní pavilon“, který si dává za úkol nabízet vybrané výrobky reprezentující naši zemi.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pekingu (Čína). Autor: Adam Kupka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme