Duální vzdělávání se rozšíří do dalších krajů

Svaz průmyslu a dopravy ČR od ledna 2020 rozšíří pilotní projekt pro ověření duálního vzdělávání do deseti krajů.

Už přes tři roky ověřuje Svaz průmyslu spolu s pěti školami a pěti firmami z Moravskoslezského kraje fungování duálního vzdělávání. Od roku 2020 tento pilotní projekt rozšíří i do dalších krajů. Zájem mají desítky škol a firem. Dlouhodobým cílem Svazu je ale prosadit, aby se prvky duálního vzdělávání staly nedílnou součástí českého školského systému a počítaly s nimi i patřičné zákony.

Zatím v tuzemsku vznikl i za přispění Svazu průmyslu podklad pro věcný záměr uzákonění duální větve ve vzdělávání. Teď je na ministerstvech školství a průmyslu, aby rozhodla, jakým způsobem se tento nový způsob odborného vzdělávání do českých zákonů dostane.

Duální vzdělávání pro všechny

Duální systém by měl být podle podkladu pro ministerstva otevřený jak pro žáky středních škol, tak pro studenty vyšších odborných škol
a vysokých škol. Už teď funguje například na Škoda Auto Vysoké škole, která po dvouletém pilotu letos v září spustila první prezenční bakalářský program kombinovaný s part-time zaměstnáním.

Dosavadní analýzy odhadují, že do deseti let od uzákonění duálního systému by se v něm mohlo vzdělávat 10 procent žáků. Firmy by na vzdělávání žáků dostávaly od státu příspěvek. Celkové roční náklady po desetiletém náběhu by se měly vyšplhat přibližně na 270 milionů korun.

„Budoucí rozvoj českého průmyslu a jeho posun k výrobě s vysokou přidanou hodnotou je existenčně závislý na kvalitě tuzemského školství. Absolventi škol ale dnes nejsou dostatečně připraveni na reálnou praxi. Inspiraci může Česko čerpat na Slovensku, kde je duální vzdělávání ošetřeno zákonem už od roku 2015,“ vysvětluje viceprezident Svazu průmyslu Jan Rafaj.

Jistota práce po skončení školy

V systému duálního vzdělávání uzavírá škola s firmou smlouvu o tom, že vybrané praktické dovednosti se žáci naučí přímo ve firmě pod dozorem podnikových instruktorů. Podnik zároveň garantuje, že žáci budou umět vše, co po nich školní vzdělávací program v dohodnuté oblasti vyžaduje.

Pilotní projekt v Moravskoslezském kraji běží od roku 2017. Z firem se na něm podílejí Liberty Steel Ostrava, Brose CZ, ČEZ a částečně také Vítkovice a Varroc Lighting Systems. Na vlastní kůži ho zažil například Mikuláš Šulák. Praktickou výuku absolvoval v českém závodě
výrobce komponent pro automobilový průmysl Brose CZ. Hned po skončení školy do Brose nastoupil. Příchodem na praxi totiž Šulák získal jistotu, že po ukončení školy ho Brose minimálně na dva roky zaměstná. „Líbilo se mi také, jak je zdejší vzdělávací středisko skvěle vybavené. Je tady mechanická část, pneumatická část, pracujeme s robotem, všechno je propojené a navazuje na sebe. Ve škole se s takovým vybavením nesetkáme,“ vysvětluje Mikuláš Šulák důvody, proč si Brose pro praktickou výuku vybral.

Výuka přímo ve firmě

Jedním z garantů moravskoslezského pilotního projektu je Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Nyní v něm máme zhruba 120 žáků ze druhých a třetích ročníků. Studují obory elektrikář, strojní mechanik nebo mechatronik. Od ledna 2020 začneme pracovat na rozšíření tohoto projektu do dalších krajů. První žáci by se tam mohli do duálního systému zapojit od školního roku 2020/2021,“ říká Jan Rafaj.

Žáci díky výuce přímo ve firmě mohou pracovat a učit se v reálných podmínkách. „Jsou vedeni v užším kolektivu a své znalosti a dovednosti srovnávají s žáky jiných škol, kteří se u firmy také učí. Zástupci podniků se účastní závěrečných učňovských zkoušek a podílí se i na hodnocení ústní části,“ uvádí Karel Sekyra, zástupce ředitele pro praktické vyučování na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel z Rožnova pod Radhoštěm. Ta spolupracuje na duálním programu s Brose, kde se nyní učí její tři žáci druhého a tři žáci třetího ročníku.

Mzda a benefity

Studenti si účast v duálním programu vybírají sami. V rožnovské škole zástupci školy a firmy představí program žákům a rodičům, kteří se pak rozhodnou, jestli se do duálního systému zapojí. „Kromě perspektivy zaměstnání u stabilního zaměstnavatele poskytujícího moderní pracovní podmínky a možnost dalšího růstu jsou studenti motivováni také prospěchovým stipendiem. Samozřejmě pobírají hodinovou mzdu a čerpají většinu zaměstnaneckých benefitů,“ vysvětluje Niclas Pfüller, generální ředitel Brose CZ.

Firma nyní vzdělává dvanáct žáků ve druhém a třetím ročníku. Na duálním programu spolupracuje s několika školami v regionu. „V roce 2019 jsme zaměstnali prvních pět absolventů. Protože mají skvělou kvalifikaci, integrovali jsme je do našeho týmu údržby,“ dodává Pfüller. Do vybudování a vybavení svého střediska praktického vzdělávání firma investovala 10 milionů korun, aby si dokázala vychovat specialisty pro svůj provoz.

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (1Q/2020), autor: Jan Stuchlík.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme