Dubaj podporuje zelenou dopravu

Nejméně 10 % všech nově pořízených automobilů bude v Dubaji ve specifikaci elektro nebo hybrid. Pro naplňování svých cílů mají podpůrné programy.

Iniciativa EV Green Charger umožňuje aktuálně všem majitelům soukromých vozidel na čistě elektrický pohon, kteří jsou registrováni, využívat všech dobíjecích stanic zdarma. Tato služba bude jako podpora používání a rozšíření elektro vozidel prodloužena minimálně do 31. prosince 2021. Služba přitom měla být ukončena ke konci letošního roku, kdy je poskytována od 1. září 2017.

Tato služba je navázána na iniciativu, které si klade za cíl do roku 2021 snížit emise o 16 %. Místní autorita tak nabádá a snaží se podporovat obyvatele ve využívání prostředků dopravy šetrné k životnímu prostředí. Na základě iniciativy představované možností zdarma dobíjet vozidla na místech k tomu určených byla zaznamenána zvýšená poptávka po elektro vozidlech. Veškeré unikátní technologie šetrné k životnímu prostředí mají v SAE značnou šanci na úspěch.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

• Teritorium: Spojené arabské emiráty
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme